Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering

o.a.vaststellen kieslijst gemeenteraadverkiezingen 2014

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra