Algemene ledenvergadering CDA Achtkarspelen

Algemene ledenvergadering CDA Achtkarspelen

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor onze algemene ledenvergadering.
Datum : 27 juni 2018

Locatie : Museum Ot en Sien, Jan Binneslaan 84, Surhuisterveen
Aanvang : 19:30 uur

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen notulen vorige ALV
3. Behandeling financieel jaarverslag 2017
4. Terugblik verkiezingen en coalitie onderhandelingen
5. Sluiting
6. Hapje en sapje

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra