CDA8K Algemene Ledenvergadering

CDA8K Algemene Ledenvergadering

Alle leden van het CDA worden van harte uitgenodigd bij de Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op 4 juni in  het Kerkelijk Centrum te Kootstertille..

Agenda

Algemene ledenvergadering

op
Woensdag 4 juni 2014
in
het Kerkelijk Centrum

Van Harinxmastrjitte 7 te Kootstertille

Aanvang 19.30 uur


1. Opening
2. Notulen ALV dd 17 dec 2013
3. Jaarverslag 2013
4. Financieel verslag en verslag kascommissie
5. Bestuursstructuur
6. Verkiezing voorzitter
-  Jelle van der Veen stopt als voorzitter
- Nico Bos is bereidt om in voorjaar van 2015 het voorzitterschap op zich te nemen
- Sietse Miedema is bereidt om voor max 1 jaar het voorzitterschap op zich te nemen

Pauze

7.  Terugblik verkiezingen, collegeonderhandelingen en vooruitblik raadsperiode 2014 – 2018
8. Voorstel ledenuitje (najaar 2014)
9. Rondvraag
10. Sluiting

We streven ernaar om er een leuke en ontspannen leden-vergadering van te maken.
Na afloop is er gelegenheid voor informeel samenzijn onder het genot van ......

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra