Informatie avond Brug Kootstertille

Informatie avond Brug Kootstertille

voor meer info zie www.fryslan.nl of achtkarspelen.nl

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra