ledenvergadering CDA Friesland

ledenvergadering CDA Friesland

26 november 2012
Algemene Leden Vergadering CDA Fryslân

Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden


Agenda
Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststellen verslag van de ALV d.d. 23 april 2011
Begroting CDA Fryslân voor 2013
Terugblik op de Verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen
Rondvraag

*** PAUZE ***

Opening inhoudelijk deel
Europa, Nederland, Fryslân en Wetterskip
Onze CDA politici vertellen ieder in tien minuten waar zij mee bezig zijn en wat hen bindt.
- Europa: Esther de Lange
- Fryslân: Tineke Schokker
- Wetterskip: Harry Boon
- Nederland: Sander de Rouwe
In gesprek met de politici
De aanwezige politici, waaronder gedeputeerden, statenleden en de sprekers gaan met de aanwezigen aan tafel om het thema en andere vragen verder uit te diepen.
Rondvraag

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema