In nij begjin | Spreekbuis
8 januari 11:27 uur

In nij begjin | Spreekbuis

De jaarwisseling is weer voorbij. De carbid verspreidde zijn doffe dreunen in de wijde omgeving. Er waren oliebollen en er was champagne. Vrienden, familie en buren zochten elkaar op. Kortom er was volop aandacht voor dit nieuwe begin. Maar waarom eigenlijk zoveel aandacht voor een nieuw begin? In het dagblad Trouw las ik, dat we markeringen in de tijd nodig hebben om te voorkomen dat alles de volgende dag weer verder gaat alsof er niets is gebeurd. Bij oud en nieuw onderstrepen we dit met vuurwerk. Zo laten we het verleden achter ons om een nieuwe frisse start te kunnen maken.

Lees meer
Het ambtsgebed
26 november 2018 08:54 uur

Het ambtsgebed

Kunnen we zonder Gods zegen?
Op de raadsagenda van donderdag 22 november stond een initiatiefvoorstel van de FNP op de agenda. Dit voorstel mede ingediend door de VVD beoogde het afschaffen van het ambtsgebed.

Lees meer
V.l.n.r.: Nico Bos, voorzitter CDA Achtkarspelen, Maaike Prins, Piet Kuipers en Auke Spoelstra (nr. 16 op de kandidatenlijst van PS en nr. 20 op de kandidatenlijst Wetterskip)
16 november 2018 20:08 uur

Tijdens een druk bezochte ledenvergadering van CDA-Achtkarspelen werd op 5 november in Buitenpost gesproken over de verkiezingsprogramma’s van Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân. Deze verkiezingen zijn op woensdag 20 maart 2019.

Lees meer
Kinderpardon?
22 oktober 2018 19:23 uur

Kinderpardon?

Het CDA gaf geen steun aan de CU-motie kinderpardon. In deze motie wordt het college opgeroepen bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor ‘gewortelde’ kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon.

Lees meer
Glasvezel voor buitengebied!
22 oktober 2018 18:59 uur

Glasvezel voor buitengebied!

Al jaren spant het CDA zich in om glasvezel in het buitengebied aan te leggen. In de werkgroep glasvezel heeft Romke van der Wal zich hier altijd hard voor gemaakt. Toen de provincie dit jaar 35 miljoen achtergestelde lening beschikbaar stelde aan KabelNoord, waren Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel er als de kippen bij om als eerste te worden aangesloten.

Lees meer
Pagina 1 van 54

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema