CDA op werkbezoek naar VDM in Drogeham
11 februari 14:40 uur

CDA op werkbezoek naar VDM in Drogeham

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken aan een nieuwe woonvisie. Voor de beide CDA fracties een reden om er samen op uit om informatie te verzamelen over wonen en de woningmarkt.

Lees meer
Kaderbrief 2020-2023 Veiligheidsregio
28 januari 15:50 uur

Kaderbrief 2020-2023 Veiligheidsregio

In de eerste vergadering van 2019 stond ook nog een belangrijk punt op de agenda die grotendeels financieel van aard was en daardoor voor veel mensen minder nieuwswaardig is.  Een beetje jammer daar dit punt in de toekomst onze inwoners ook in de portemonnee gaat raken.

Lees meer
De laatste…
28 januari 15:48 uur

De laatste…

De laatste vergadering van de Raad onder leiding van Gerben Gerbrandy. Een bijzondere avond? Onze gemeente is topscorer als het gaat om moties en amendementen. Ook van het vragenhalfuur wordt regelmatig gebruik gemaakt. Zo ook deze avond. Achter de schermen is door fractielid Jacob Zwaagstra hard gewerkt om te komen tot een motie vreemd ter voorkoming van de door velen ongewenste Knip in de Oude Dijk/ Als Dyk. Bijna leek het mis te gaan en lagen er twee moties, maar wel beide met hetzelfde doel. Gelukkig kon er op het laatste moment een gezamenlijke motie komen en als CDA gunden we het de FNP deze motie in te dienen. In de bijdrage van Jacob meer hierover.

Lees meer
“De Knip”
28 januari 11:26 uur

“De Knip”

Daar ging het donderdag 24 januari over in de raad. Voor de mensen die niet weten waar we het over hebben even een stukje geschiedenis. De Alde Dyk tussen Kootstertille en Buitenpost is een belangrijke fietsroute voor schoolgaande kinderen. Kinderen vanuit o.a Drogeham, Jistrum en Kootstertille gebruiken deze weg om van huis naar het Lauwerscollege in Buitenpost te gaan. Alleen naast de fietsers wordt deze weg ook steeds meer gebruikt als sluiproute voor de automobilist die kiest voor een snellere route van Buitenpost naar Kootstertille v.v.

Lees meer
In nij begjin | Spreekbuis
8 januari 11:27 uur

In nij begjin | Spreekbuis

De jaarwisseling is weer voorbij. De carbid verspreidde zijn doffe dreunen in de wijde omgeving. Er waren oliebollen en er was champagne. Vrienden, familie en buren zochten elkaar op. Kortom er was volop aandacht voor dit nieuwe begin. Maar waarom eigenlijk zoveel aandacht voor een nieuw begin? In het dagblad Trouw las ik, dat we markeringen in de tijd nodig hebben om te voorkomen dat alles de volgende dag weer verder gaat alsof er niets is gebeurd. Bij oud en nieuw onderstrepen we dit met vuurwerk. Zo laten we het verleden achter ons om een nieuwe frisse start te kunnen maken.

Lees meer
Pagina 1 van 55

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema