“De Knip”

“De Knip”

Daar ging het donderdag 24 januari over in de raad. Voor de mensen die niet weten waar we het over hebben even een stukje geschiedenis. De Alde Dyk tussen Kootstertille en Buitenpost is een belangrijke fietsroute voor schoolgaande kinderen. Kinderen vanuit o.a Drogeham, Jistrum en Kootstertille gebruiken deze weg om van huis naar het Lauwerscollege in Buitenpost te gaan. Alleen naast de fietsers wordt deze weg ook steeds meer gebruikt als sluiproute voor de automobilist die kiest voor een snellere route van Buitenpost naar Kootstertille v.v.

Wat is hier fout gegaan. Eigenlijk is het fout gegaan bij de inrichting van de weg door Twijzel. De provincie heeft de keus gemaakt om de weg Buitenpost–Quatrabras, via Twijzel, niet te zien als hoofdontsluitingsweg. Feitelijk moet het verkeer vanuit Buitenpost eerst naar de A7 en dan via Drachten naar Leeuwarden. Alleen een automobilist laat zich niet dwingen met als gevolg opstoppingen in Twijzel. Voor iemand die richting Drachten wil of daar vandaan komt, wordt het nu interessant om via de Alde Dyk rijden met alle gevolgen van dien.

De afgelopen drie jaar is het college bezig geweest om te zoeken naar een oplossing. Vele dure bureaus hebben hier naar gekeken en uiteindelijk kwam er uit dat de bus dat de beste oplossing een knip is. Dat betekent de weg  ter hoogte van het Nonnepaed afsluiten. Een gedeelte van de buurt was het hier mee eens en een gedeelte niet.

Omdat dit het hier om uitvoering gaat is het in de basis de verantwoordelijkheid van het college en heeft de fractie zich hier niet mee bemoeid. Wel zijn we steeds kritisch geweest naar het college en gevraagd: is dit wel de juiste oplossing? Eind vorig jaar kwam dit voor het eerst in de raad op verzoek van de FNP. Vanaf dat moment heeft de fractie zich hier dan ook actief mee bemoeid.

De voorgestelde oplossing was een knip, zeg maar een obstakel. Het positieve is dat het voor sluipverkeer niet meer aantrekkelijk is om deze route te kiezen. Aan de inrichting van de weg wordt niks gedaan. Dus snel rijden kan nog steeds. Voor ons is dit geen oplossing want je gaat het probleem uit de weg.

Daarnaast wordt het onmogelijk gemaakt om rustig door dit gebied te rijden en te genieten van de mooie natuur. Om deze redenen heeft de fractie zich dan ook aangesloten bij de raadsbreed ingediende motie waarbij wordt gevraagd om de weg opnieuw in te richten als 60 km weg waardoor over de gehele lengte de snelheid er uit gaat. (de weg stond al op de nominatie om opnieuw te worden bestraat.)

Wij hopen dat het college hier van leert en niet alles aan een bureau gaat vragen die met theoretische oplossingen komt maar het gezonde verstand weer laat werken. Als fractie blijven we dan ook het college kritisch volgen.

Jacob Zwaagstra

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema