100 CDA lijsttrekkers tegen regulering wietteelt

100 CDA lijsttrekkers tegen regulering wietteelt

In een gezamenlijke oproep spreken meer dan 100 CDA lijsttrekkers uit het hele land, waaronder onze lijsttrekker Lydeke Zandbergen, zich vandaag uit tegen de regulering van wietteelt. Het tegengeluid is een antwoord op het manifest ‘Joint regulation’, waarin een aantal burgemeesters onlangs pleitten voor een landelijk stelsel van gecertificeerde en gereguleerde cannabisteelt. 

Onze lijsttrekker Lydeke Zandbergen heeft dit manifest ook ondertekend. 

De lijsttrekkers noemen de oproep van de burgemeesters een volstrekt verkeerd signaal. “We moeten af van de romantiek rond de joint. Drugs zijn schadelijk en moeten niet onder staatstoezicht worden geproduceerd en verstrekt”.

Zij roepen de burgemeesters op het hoofd niet in de schoot te leggen in hun aanpak van drugscriminaliteit, maar te kiezen voor het welzijn van hun inwoners. “Er is geen ouder die staat te juichen als zijn of haar kind gaat blowen. Het CDA staat naast de ouders, die hun kinderen willen beschermen tegen de schade en risico’s van softdrugs”.

Volgens de drugsmonitor van het kabinet blowen Nederlandse scholieren twee keer zoveel als hun Europese leeftijdsgenoten. Onder scholieren die softdrugs gebruiken, blowt een op de drie onder schooltijd.

De lijsttrekkers bepleiten een verdere terugdringing van het aantal coffeeshops; uit de wijken en zeker niet in de buurt van scholen. Daarnaast willen ze een intensievere aanpak van de illegale wietteelt door intensievere controles en betere samenwerking tussen de politie, inspecties en gemeentelijke diensten.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra