De nieuwe Skieding: wikken en wegen

De nieuwe Skieding: wikken en wegen

Op initiatief van het CDA Achtkarspelen en in samenwerking met wethouder de Haan wordt op donderdag 14 april 2016 om 19.30 uur in het gemeentehuis in Buitenpost een informatie carrousel georganiseerd over de voorkeursvarianten voor de “nieuwe” Skieding.

Wat is onderzocht:
Op basis van 9 schetsontwerpen zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om vervolgens die onderzoeken te waarderen op basis van de milieuaspecten (groen), de effecten op grondwater, oppervlaktewater en bodem (blauw) en tenslotte op de aspecten woon- en leefmilieu (grijs).

Daarnaast is met verkeersmodellen onderzocht wat de effecten zijn op veiligheid en doorstroming.

Wat is de voorkeursvariant van de provincie:
Op basis van de rapportages wordt de aanpassing van de huidige Skieding beschreven als voorlopige voorkeursvariant (variant+ en 0++). Deze variant komt naar voren uit de nieuwsbrief van de provincie uit maart 2016.

Variant 3 (http://www.fryslan.frl/skieding):
Uit de rapportages blijkt ook dat variant 3 (een omlegging van de weg aan Friese kant) goed scoort in de verschillende onderzoeken. Tijdens de presentatie van 22 maart 2016 in De Lantearne werd deze variant door veel bezoekers aangeprezen.Deze variant zorgt voor een beter bereik van de regiokernen Kollum, Buitenpost en Surhuisterveen. De keuze voor de inrichting van de nieuwe Skieding heeft een grote impact op de bedrijvigheid en werkgelegenheid voor de hele regio.

De ondernemers uit Noord Oost Friesland (ONOF) maar ook wethouder De Haan uit Achtkarspelen en andere stakeholders zien het liefst deze variant aan de Friese kant van de Skieding verschijnen.
Op het gebied van duurzame veiligheid scoort deze variant uitstekend met ++.

Financiën

Gedeputeerde Poepjes gaf eerder tijdens een bijeenkomst in De Dikke Draai in Surhuisterveen al aan dat een goede variant het uitgangspunt moest zijn en dat financiën voor haar geen beperking zou zijn bij de keuze  van de variant.

Informatiecarrousel:
Het CDA hecht aan draagvlak en goede communicatie. Daarom heeft de CDA fractie verzocht om nog voor het sluiten van de inspraaktermijn van 25 april een informatieavond te organiseren waar alle belanghebbenden met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Het mooiste zou zijn dat na afloop van die carrousel veel draagvlak ontstaat voor een bepaalde variant zodat er een gezamenlijke zienswijze richting provincie kan worden gestuurd.

Harjan Bruining 


http://www.fryslan.frl/skieding

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra