Geslaagde landbouwdag CDA Fryslan met Jaco Geurts

Geslaagde landbouwdag CDA Fryslan met Jaco Geurts

Jaco Geurts, CDA woordvoerder voor landbouw, natuur en water in de Tweede Kamer, bracht maandag 28 november een werkbezoek aan Fryslân. Op het gebied van landbouw en natuur is nu veel gaande, zoals de fosfaatproblematiek, derogatie, natuurinclusieve landbouw en bedrijfsovernames. Reden genoeg voor CDA Fryslân om Geurts uit te nodigen voor een werkbezoek.

Noordoost Fryslân
’s Avonds was Geurts te gast bij een bijeenkomst van de CDA afdelingen uit Noordoost Fryslân in Damwâld, met als thema ‘Vitaal Noordoost Friesland in 2025’. Werkgelegenheid, landbouw, natuur, vitale dorpen zijn belangrijke zaken voor de inwoners van Noordoost Fryslân. Het CDA keek met de inwoners naar de toekomst van ons platteland, waarin de agrarische sector een stevige positie heeft. Naast Geurts waren ook Sander de Rouwe (gedeputeerde), Harry van der Molen en Esther Hanemaaijer (twee Friese kandidaten voor de Tweede Kamer) aanwezig om vragen te beantwoorden en ‘boodschappen’ mee te nemen naar het Provinciehuis en naar Den Haag.

Economische duurzaamheid voorop
Op dit moment speelt er heel veel in de agrarische sector en het is dan ook terecht dat hier veel aandacht aan is besteed. In een presentatie ging Jaco Geurts in op de speerpunten van het CDA in haar visie op landbouw en een oplossing voor het fosfaatprobleem op de korte termijn.
Het CDA onderscheidt drie pijlers in duurzaamheid voor de agrarische sector: ecologische, sociale en economische duurzaamheid. De basis is een goed inkomen voor de boer. Met een goed inkomen kan de boer investeren in ecologische duurzaamheid en is er ruimte voor sociale en maatschappelijke activiteiten buiten het boerenerf. “Europa moet zelfvoorzienend worden voor zijn behoefte aan voedsel. Buitenlandse instabiliteit en verschuivingen in machtsverhoudingen geven alle aanleiding om hier extra aandacht aan te besteden”, aldus Geurts.

Brand blussen
Volgens Geurts moet nu eerst de brand rondom het fosfaatprobleem geblust worden. In Nederland wordt nu te veel fosfaat geproduceerd door de agrarische sector. Als er op korte termijn geen maatregelen worden genomen, dan raakt Nederland zijn uitzonderingspositie binnen Europa kwijt en zal er drastisch gesaneerd moeten worden. Geurts pleit ervoor dat bedrijven die beschikken over voldoende grond om de mest van het eigen bedrijf te benutten, niet worden gekort. Daarnaast wil Geurts een commissie van wijzen instellen die zoekt naar een oplossing voor uitzonderlijke knelgevallen. Geurts staat erop dat er nu duidelijkheid komt voor de boeren. Het kabinet werkt al vier jaar aan een oplossing. Het probleem nóg een keer doorschuiven en zoeken naar wéér een andere oplossing kost teveel tijd, dan weten we zeker dat de Nederlandse uitzonderingspositie verloren gaat. Ids de Groot, voorzitter van LTO afdeling Dongeradeel, kan zich goed vinden in de richting die Geurts aangeeft: “Hij breekt een lans voor gezamenlijk optrekken in de sector. We hebben het over hardwerkende mensen, over gezinnen, over perspectief voor de hele sector. Daar moet onze aandacht naar uitgaan!”

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra