CDA 8K kiest voor kwaliteit en efficiente inzet consultatiebureaus

CDA 8K kiest voor kwaliteit en efficiente inzet consultatiebureaus

In 2010 werd aan de veiligheidsregio (toen hulpverleningsdienst HVD) een bezuinigingstaakstelling neergelegd.  Bezuinigen op huisvesting en consultatiebureaulocaties maakten onderdeel uit van dat bezuinigingspakket. Als gevolg van deze bezuinigingen werd aan de gemeente Achtkarspelen een basispakket aangeboden met alleen consultatiebureaus (verder genoemd : CB’s)  in Buitenpost, Surhuisterveen en Kootstertille.  Achtkarspelen maakte zich echter zorgen voor wat betreft de opkomst, leefbaarheid en kwaliteit als er 7 CB’s zouden werden gesloten. Door de toenmalige gemeenteraad en dus ook de CDA fractie werd in 2011 besloten om in eerste instantie alle CB’s open te houden en hiervoor aanvullend budget beschikbaar te stellen.  Hiermee konden de eerste zorgen worden weggenomen en kon men ook de gevolgen van de sluitingen in andere gemeenten met betrekking tot de opkomst, leefbaarheid en kwaliteit afwachten. 

Van de 56 consultatiebureaus in onze provincie staan er op dit moment 10 in Achtkarspelen. Uit onderzoek van de rekenkamer, gegevens van de GGD en ervaringen vanuit andere gemeentes blijkt dat de eerdere sluitingen van CB’s daar geen noemenswaardige gevolgen hebben gehad voor opkomst en kwaliteit.  De rekenkamer constateerde dat het geld doelmatiger ingezet kan worden. Als de gemeente het aantal CB’s gaat terugbrengen naar 3 CB’s met meer zittingen kost het de gemeente niets extra.

Het college heeft op basis van vragen van het CDA aan de raad de toezegging gedaan om een passende oplossing te vinden voor de inwoners die niet in staat zijn te reizen naar de consultatiebureaus in Surhuisterveen, Kootstertille en Buitenpost.  Wij gaan er ook vanuit dat bij een concentratie van de CB’s er extra kwaliteit en zorg kan worden geboden.

Op basis van de uitkomsten en ervaringen, de toezegging van het college, een vermindering van de kosten en de mogelijkheid om de kwaliteit te verbeteren konden wij donderdag jl. niet instemmen met de ingebrachte motie. Het college en de raad kan nu met het geld andere activiteiten in de dorpshuizen en dorpen ondersteunen op het gebied van leefbaarheid en sport.  We zijn bijvoorbeeld blij dat er vanaf dit jaar zittingen van dorpenteams in de dorpshuizen zijn en dat er in de begroting geld is gereserveerd om de sportaccommodaties betaalbaar te houden.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra