Uit de raad 2 november : De begroting - een record !

Uit de raad 2 november : De begroting - een record !

Vanuit de kantine, waar de raadsleden rond zeven uur ’s avonds genoten van een lekkere maaltijd zag ik een aantal vaste gasten van de publieke tribune binnenkomen. De raadszaal was leeg, maar niet vanwege een schorsing of pauze. Nee, de begrotingsvergadering was al afgelopen!

Vorig jaar startte de vergadering ’s middags om twee uur en werd de vergadering na middernacht afgesloten. Dat moest anders! Afgesproken werd geen algemene beschouwingen meer te houden. Deze vonden al plaats bij de behandeling van de kadernota. Deze nota is het uitgangspunt voor het college om de begroting vast te stellen. We startten nu om vier uur ’s middags en waren even na zessen klaar!


Als fractievoorzitter heb ik wel een drietal opmerkingen gemaakt:

  1. De CDA-fractie heeft geconstateerd, dat de in de raad vastgestelde uitgangspunten voor de begroting zijn verwerkt.
  2. De CDA-fractie heeft geconstateerd, dat er een sluitende begroting is en de financiën van de gemeente een positief beeld laten zien.
  3. De CDA-fractie respecteert de keuze om financiële meevallers niet direct uit te geven, maar de nieuwe raad, die over een aantal maanden zal starten de gelegenheid te geven keuzes te maken.

Voor de begroting was alle waardering, zowel van de coalitie als ook de oppositie. Het aantal moties/amendementen was minimaal. Kortom alle complimenten voor het college (cq onze CDA-wethouder financiën Harjan Bruining).

Door het FNP werd deze vergadering ook gebruikt om een drietal moties vreemd in te dienen. Twee betroffen het landelijke regeerakkoord. Als CDA hebben we daarvoor onze contacten in Den Haag. Deze moties hadden volgens ons ook vooral de schijn van verkiezingsretoriek.

De derde motie betrof het openstellen van winkels op zondag bij evenementen. Een nogal slordig en ruim omschreven motie, waar we als coalitie niet in mee konden gaan. In ons coalitieakkoord staat, dat we tegen zondagsopening zijn.

Maar,

op 14 januari zijn in Surhuisterveen de Nederlandse kampioenschappen veldrijden. We horen van diverse kanten vragen om een openstelling van de winkels. Er worden ruim 30.000 bezoekers worden verwacht. Moeten we een uitzondering maken? Iets waarover wij graag uw mening horen! Uitgangspunt voor onze fractie (en ook de coalitie) is: op zondag zijn de winkels dicht.

Lydeke Zandbergen-Beishuizen

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra