V.l.n.r.: Nico Bos, voorzitter CDA Achtkarspelen, Maaike Prins, Piet Kuipers en Auke Spoelstra (nr. 16 op de kandidatenlijst van PS en nr. 20 op de kandidatenlijst Wetterskip)

Statenlid Maaike Prins (nr. 4 op de kandidaten advieslijst) was namens de CDA Statenfractie aanwezig om een toelichting op het programma te geven, vragen te beantwoorden en suggesties mee te nemen. Namens de CDA-fractie van Wetterskip Fryslân was Piet Kuipers (nr. 2 op de kandidaten advieslijst) aanwezig.

Gesproken werd onder meer over de ontwikkelingsmogelijkheden van het platteland en dan met name in de regio Noordoost Fryslân en klimaat en natuur en de kringloopgedachte daarbij. Ook  werd aandacht gevraagd voor de toenemende behoefte aan woningbouw in de regio’s.

Geconstateerd werd dat waterbeheer steeds belangrijker wordt. Tot een half jaar terug lag de nadruk op wateroverlast, nu moeten maatregelen genomen worden vanwege de droogte. Tenslotte werd er gesproken over de samenwerking met Tytsjerksteradiel en het voorstel van de FNP om het ambtsgebed af te schaffen. Dit voorstel staat op de agenda voor de raadsvergadering van 22 november.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema