Actueel nieuws van Wethouder Harjan Bruining

Actueel nieuws van Wethouder Harjan Bruining

Economie

Uit de contacten met de ondernemers blijkt vooral dat de horeca en veel ondernemers in de (persoonlijke) dienstverlening waaronder kappers, schoonheidssalons, gezondheid en sport het heel zwaar hebben. Dat geldt ook voor de recreatieve sector. In de winkelgebieden wordt het stilaan weer iets drukker, maar vanuit perspectief van omzet nog veel te rustig. De meeste bouw- en installatiebedrijven zijn ‘gewoon’ aan het werk en dat geldt ook voor de meeste industrieën. Uiteraard worden daarbij de RIVM-regels in acht genomen. Wel zijn er grote zorgen bij ondernemers over een opdrogende orderportefeuille en wordt de oproep aan overheden gedaan om werk waar dat mogelijk is naar voren te schuiven. Nu de druk op de IC’s landelijk aan het afnemen is komt de discussie over het langzaam opstarten van de economie naar voren. Het is goed dat hierover wordt nagedacht. Het kabinet heeft de sectoren/branches uitgedaagd protocollen voor de zogenaamde 1,5 meter economie te ontwikkelen. Ook individuele ondernemers zijn daar al volop mee bezig. Dit coronatijdperk zal ongetwijfeld nieuwe kansen bieden en een versnelling geven voor allerlei digitale producten en diensten.

In de afgelopen week zijn de contacten in onze regio goed onderhouden. Via YnBusiness zijn we aangesloten op een digitaal overleg op noordelijke schaal en informeren we elkaar over allerlei actualiteiten. Dat ervaren wij als zeer waardevol en de kennis en ervaringen kunnen wij gebruiken richting de ondernemersverenigingen. Vorig weekend hebben we weer een bericht met actualiteiten naar de ondernemersverenigingen gestuurd.

Meer informatie over deze en andere regelingen kunt u aantreffen in het digitaal ondernemersloket op de website van de gemeente. De verschillende gemeentelijke regelingen zijn gebundeld op de site van www.ynbusiness.nl. Ook de andere regelingen zijn daar te vinden.

Centrum Surhuisterveen

Reconstructie Centrumplan
We hebben de afgelopen weken intensief contact gehad met het bestuur van H&I en de werkgroep over de uit te voeren werkzaamheden voor de reconstructie die vanaf september start. Het aan de leden en bewoners van Surhuisterveen gepresenteerde plan aan het begin van dit jaar is opnieuw bekeken. Met als doel de overlast van de winkeliers zoveel mogelijk te beperken mede vanwege de impact van het Corona virus op de omzet van de winkels in de winkelstraat. Het aangepaste plan met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden is onlangs gepresenteerd aan de bestuursleden. Het voorstel is nu op dit voorstel samen met leden van de werkgroep, de gemeente, de bestuursleden van H&I waarvan de winkel in het centrum is gevestigd en een aantal vertegenwoordigers van ondernemers uit het winkelcentrum te bespreken. Deze bespreking vindt plaats op woensdagavond 29 april aanstaande.
 
Reconstructie Groningerstraat
Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de Groningerstraat van start gegaan. Ook over deze reconstructie heeft de gemeente geregeld contact met het bestuur van H&I. Op verzoek van het H&I bestuur is er een klantvriendelijke wegbewijzering geplaatst. De borden staan nog niet allemaal op de juiste plek. Maar daar wordt heel hard aan gewerkt. We hopen dat de wegbewijzering eraan bijdraagt dat het voor de klanten helder is dat de winkels allemaal goed bereikbaar zijn.

Participatie
Ondanks de maatregelen van de overheid zien we de laatste 4 weken een stijging van het aantal inschrijvingen met bijstand indiceringen met 21 in Achtkarspelen en in diezelfde 4 weken zijn er 106 nieuwe inschrijvingen voor de WW bijgekomen.
BZF zit inmiddels op 10.000 aanvragen en per dag komen er nu ongeveer 100 aanvragen bij.
Inmiddels hebben 195 ondernemers uit Achtkarspelen een uitkering van het BZF gekregen en 13 een zgn Corona krediet.
Sinds afgelopen weekend werkt een robot mee aan het invoeren van klanten waardoor het team dat tot dusver klanten opvoerde nu meedraait met de verstrekking van voorschotten. In Binnenlandsbestuur stond een artikel vanuit Nijmegen over deze robot. 
Door het verlengen van de beperkende maatregelen en het opdrogen van orderstromen bij veel bedrijven lijkt het logisch dat deze aantallen de komende periode zullen doorstijgen.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra