Afscheid en installatie CDA raadsleden

Afscheid en installatie CDA raadsleden

Vier raadsleden van het CDA Achtkarspelen namen dinsdag 25 maart afscheid van de gemeenteraad van Achtkarspelen.   

Tsjikke Krol en Sietse Miedema ontvingen van burgemeester Gerben Gerbrandy een Koninklijke Onderscheiding:   Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau daar zij 12 jaar raadslid zijn geweest. Marten Claus kreeg geen koninklijke onderscheiding daar hij in 2013 deze al had ontvangen.  

Het vierde cda-raadslid wat namen het CDA afscheid nam was José van der Wiel-Slof

(Meindert,  Albert Keizer (CU), José, Jaap Braams (PvdA), Hoeke de Jong (E&H), Atty Sytzema (FNP), Tsjikke, Marten )  

© Foto: Binne-Louw Katsma

U kunt het afscheid terug zien op de site van de gemeenteraad.  ( LINK

Een paar dagen later werden op donderdag 27 maart voor het CDA Achtkarspelen Lydeke Zandbergen, Jouke Spoelstra, Harjan Bruining, Meindert Talma en Romke van der Wal als  raadslid geïnstalleerd. Voor Romke en Meindert is het hun 2e termijn.  

(Jouke, Harjan, Lydeke, Burgemeester Gerben Gerbrandy, Aafke Postma (PVDA), Sierd Vegelin (GBA), Yde van Kammen (FNP). 

Onze raadsleden

U kunt de installatie van de raadleden terug zien op de site van de gemeenteraad.  ( LINK)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra