Bé de Winter : Samen leven met Wetter(skip)

Bé de Winter : Samen leven met Wetter(skip)

Samen leven met Wetter(skip)

Mijn naam is Bé de Winter en ik ben lijsttrekker namens het CDA voor de Wetterskip verkiezingen op 18 maart a.s.  Alle inwoners van Friesland kunnen naar de stembus en hebben de mogelijkheid om 2 keer te stemmen. Het meest bekend voor de Provinciale Staten maar ook voor het nieuwe Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ook een deel van het jullie gemeente aangrenzend Groninger Westerkwartier mag stemmen op de kandidaten van het Wetterskip. Bij deze aan u de oproep om ook in uw omgeving dit kenbaar te maken en dat ze vooral op het CDA moeten gaan stemmen.

Via het verkiezingsprogramma Samen leven met Wetter(skip) presenteren wij hoe wij aankijken tegen de diverse onderwerpen die binnen het Wetterskip aan de orde zijn of dienen te komen.

We hebben dit per onderwerp vertaald in 41 concrete punten wat het CDA wil. Graag verwijs ik naar ons programma (www.cda.frl) en u te vragen de CDA visie mede uit te dragen.
De afgelopen periode heeft het CDA een helder en zuinig beleid nagestreefd.  Deze lijn willen wij de komende 4 jaren graag doortrekken op basis van dit programma. Wij bouwen graag verder aan goede voorwaarden om samen te kunnen leven met water. Veiligheid en schoon water zijn daarbij basisbegrippen.

Afgelopen 5 maart heb ik samen met andere kandidaten in het kader van de campagne jullie gemeente bezocht. Ook ben ik vorige week aanwezig geweest tijdens bijeenkomsten bij uw buren in het Westerkwartier.

De campagne is eigenlijk net gestart, de laatste week komt het er zeker op aan. Wij als politici kunnen het niet alleen, graag willen wij ook graag de steun van jullie in Achtkarspelen. Daar heb ik vertrouwen in, alvast bedankt !

Uw Wetterskip lijsttrekker,

Bé de Winter, lijsttrekker Wetterskip

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema