Bezoek NAM locatie

Bezoek NAM locatie

Maandag 8 september bezocht de CDA-fractie samen met de raad en het college de NAM-locatie in Kootstertille. Na uitgebreide informatie over de gaswinning en het kleine velden beleid  werd een bezoek gebracht aan de locatie Tietjerksteradeel-100.

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra