Bezuiniging ook goed voor de inwoners?

Bezuiniging ook goed voor de inwoners?

Iedereen heeft het de afgelopen weken kunnen lezen op Facebook, Twitter, kranten of websites. De gemeente Achtkarspelen bezuinigt in de dorpen Buitenpost, Kootstertille, Augustinusga, Harkema, Surhuisterveen en Surhuizum opnieuw op het groenonderhoud. De gemeente gaat in deze dorpen ‘extensief maaibeheer’ toepassen. Vrij vertaald naar normaal Nederlands betekent dit dat de gemeente een siergazon één keer per jaar maait. Wel geeft Achtkarspelen de dorpen en inwoners
een keuze; wie het siergazon wil behouden zou ervoor kunnen kiezen om deze gemeentelijke groenperken zelf te gaan onderhouden.

Nu is het als lid van de oppositie heel gemakkelijk om op de barricaden te gaan staan en te roepen dat het nergens op slaat dat inwoners zelf maar aan de slag moeten om gemeentelijke
terreinen te gaan onderhouden. Laat dat nou precies zijn wat ik niet ga doen. Ook het CDA is namelijk voor zelfredzaamheid en initiatieven vanuit inwoners. Op het moment dat er
bijvoorbeeld een buurtvereniging aangeeft dat het bereid is om het groenonderhoud te gaan doen in de eigen buurt, zullen wij dat als CDA steunen. Daarnaast heeft elke inwoner,
ondernemer en politicus inmiddels wel in de gaten dat de gelddrukpers van De Nederlandsche Bank helaas niet in het gemeentehuis in Buitenpost staat.

Waar wij als CDA wel bezwaar tegen hebben, is hoe gemakkelijk de gemeente de pijn van bezuinigingen neerlegt bij de inwoners. Al in februari 2015 hebben wij daarom het voorstel
‘Rjocht fan Sprekken’ ingediend en dit voorstel werd door elke partij gesteund. ‘Rjocht fan Sprekken’ houdt in dat wanneer groepen inwoners zoals bijvoorbeeld buurtverenigingen,
sportverenigingen, kerken, dorpsbelangen en ondernemersverenigingen denken gemeentelijke taken beter te kunnen doen, ze deze over mogen nemen. Je kunt dan denken aan het
groenonderhoud, duurzaamheidsinitiatieven, sportveldenonderhoud enzovoort.

Het voordeel van ‘Rjocht fan Sprekken’ is dat je als groep inwoners daar ook wat voor terugkrijgt zoals gereedschap (en dan bedoel ik niet alleen lichtgevende hesjes) of een donatie
aan de kas van de buurtvereniging. Op deze manier ontstaat er ook bij de inwoners draagvlak om mee te werken aan bezuinigingen en is het geen eenzijdig bericht vanuit de gemeente richting de inwoners om het groenonderhoud of sportveldenonderhoud op te pakken.

Als vervolgens Job Cohen in Buitenpost zijn waardering ook nog uitspreekt voor initiatieven als ‘Rjocht fan Sprekken’ ,doordat op die manier de gemeente(politiek) dichter bij de inwoners komt te staan, dan kan het bijna niet meer misgaan. Het wachten is nu op het college maar de plannen komen eraan.

Conclusie: Bezuinigingen zouden niet alleen voordeel op moeten leveren voor het gemeentehuis, maar juist ook voor de inwoners in Achtkarspelen.

http://cdaachtkarspelen.nl/uploads/files/FEA-20160601-01003007.pdf

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra