Bijeenkomst verkiezingsprogramma 2010 - 2014

CDA Achtkarspelen heeft dinsdag 29 september een tweede zogeheten Expertmeeting over het conceptverkiezingsprogramma gehouden in het Kerkelijk centrum te Kootstertille.

Daarbij waren ruim veertig leden aanwezig plus een vijftiental deskundigen om het concept verkiezingsprogramma onder de loep te nemen.

Het conceptverkiezingsprogramma dat onder voorzitterschap van raadslid Tsjikke Krol uit Drogeham tot stand is gekomen, werd in vijf themagroepen onder de loep genomen. Het hoofddoel van deze bijeenkomst was om te komen tot verbetering en aanscherping van de programmateksten. Daarbij was de trend dat het verkiezingsprogramma duidelijk, kort en krachtig moet aangeven wat het CDA in de periode 2010-2014 wil bereiken voor de inwoners van Achtkarspelen. De onderwerpen waren zaken als: wonen, werken, landbouw, gezondheidszorg, ouderenzorg, sociale en maatschappelijke zorg, onderwijs, sport en spel en cultuur.

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra