CDA Achtkarspelen is er klaar voor!

CDA Achtkarspelen is er klaar voor!

 

Van links naar rechts (gehurkt). Piet Kuipers, Jappie Zwaagstra, Romke van der Wal, Meindert Talma, (staand) Berta Talstra, Harjan Bruining, José van der Wiel, Lydeke Zandbergen (lijsttrekker), Klaas van der Ploeg (oud-wethouder), Gert Terpstra en Henk Bijma.

CDA Achtkarspelen is er klaar voor !

Uit alle gegevens die het CDA de laatste jaren heeft verzameld, blijkt dat de bevolking behoefte heeft aan te weten waar de politiek voor staat en gaat. Dat geldt ook voor inwoners van Achtkarspelen.
Zij hebben o.a. behoefte aan duidelijkheid over de toekomst van hun eigen dorp. Mensen willen graag mooi wonen, werken en leven in een goede leefomgeving. Er is behoefte aan inzicht in de hoeveel te bouwen woningen; of er voldoende gebouwd wordt voor starters, wanneer de open terreinen eindelijk eens ‘bebouwd’ worden, etc. Ondernemers, bedrijfsleven, het midden en kleinbedrijf, etc. willen graag onbelemmerd hun werk kunnen doen en moeten dit, waar nodig ook kunnen uitbouwen. Het CDA streeft naar een ondernemend Achtkarspelen, want dat is nodig voor het vasthouden en ontwikkelen van werkgelegenheid. Verbetering van wegen en doorstroom van verkeer verdient een hoge prioriteit. De provincie is daarbij aan zet !

Het CDA maakt zich zorgen over de financiële draagkracht van Achtkarspelen. Preventief toezicht van de gemeente ligt op de loer. Wij, het CDA, wil dit voorkomen, want bij preventief toezicht gaan de lokale lasten enorm omhoog en ook dat gaat ten laste van de zwakkeren in de samenleving.

De gemeente Achtkarspelen moet alles uit de kast moeten halen om samen met beroepskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers  ouderenzorg, jeugdzorg en thuiszorg e.a. de daarvoor noodzakelijke voorzieningen op peil te houden. Het CDA staat daar borg voor !
Volgens het CDA moet de gemeenteraad vechten voor behoud van goed basis onderwijs, als het kan in alle dorpen en voortgezet onderwijs in Buitenpost en Surhuisterveen.

Hetzelfde geldt voor sport- en sportvoorzieningen c.q. het verenigingsleven. Lijsttrekker Lydeke Zandbergen: “Wij zijn er klaar voor !” 

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra