CDA Achtkarspelen steekt de handen uit de mouwen voor de voedselbank

CDA Achtkarspelen steekt de handen uit de mouwen voor de voedselbank


Goed om te horen dat het aantal gezinnen daalt wat gebruikt maakt van de voedselbank, echter zijn er nog steeds veel mensen die de voedselbank nog niet hebben gevonden maar wel in aanmerking komen voor een voedselpakket.


Vele vrijwilligers zijn wekelijks actief en helpen hierdoor armoede en voedselverspilling tegen te gaan. Daarnaast is het ook mooi om te zien dat de voedselbanken in de regio steeds beter samenwerken op het gebied van kennis, transport en voedseloverschotten.

Als CDA Achtkarspelen waren we onder de indruk van de vele kennis en samenwerkingspartners in de regio zoals de lokale ondernemingen, MOA, kleding- en speelgoedbank.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra