CDA Achtkarspelen voor opvang van vluchtelingen in Achtkarspelen

CDA Achtkarspelen voor opvang van vluchtelingen in Achtkarspelen

Aanstaande donderdag wil het CDA het college opdragen om met een concreet plan te komen voor de opvang van vluchtelingen in Achtkarspelen. Dit plan is een reactie op het antwoord van het college bestaande uit FNP, GBA en PvdA om een verzoek van het COA voor opvang van vluchtelingen in Achtkarspelen af te wijzen. Wel liet PvdA-wethouder Gerda Postma aantekenen het niet eens te zijn met dit collegebesluit en onthield burgemeester Gerbrandy (FNP) zich van stemming.

Verantwoordelijkheid
Het CDA ziet dat steeds meer mensen vluchten voor oorlog en om politieke redenen. Zij zoeken in Europa een veilig heenkomen. De politieke partij geeft aan dat ze ten aanzien van deze vluchtelingen een verantwoordelijkheid hebben. Echter om te komen tot verantwoorde besluitvorming over de opvang in Achtkarspelen is een totaaloverzicht van de mogelijke vormen van opvang en hun draagvlak noodzakelijk. Het is het CDA namelijk nog steeds onduidelijk waarom het college heeft besloten om het verzoek van het COA af te wijzen en wat het college precies heeft onderzocht. 

Opvangmogelijkheden
Er zijn 4 mogelijkheden voor gemeenten om vluchtelingen op te vangen. Zo is er de crisisopvang, noodopvang, een AZC en de huisvesting van statushouders. Het CDA wil dat het college op korte termijn deze 4 vormen uitwerkt en bekijkt wat de mogelijkheden zijn in Achtkarspelen. In de raad van maart moet het college dan een voorstel voorleggen met betrekking tot opvang van vluchtelingen waarna de raad een besluit neemt.

Solidariteit
CDA-fractievoorzitter Lydeke Zandbergen: “Ook wij sluiten onze ogen niet voor de berichten dat er vluchtelingen zijn die problemen veroorzaken, echter de overgrote meerderheid van de vluchtelingen vlucht voor oorlog en zeer bedreigende situaties in hun eigen land. Die mensen moeten wij een veilig heenkomen bieden. We hebben ons als CDA de afgelopen maand uitgebreid laten informeren over de ervaringen van bijvoorbeeld de opvang van vluchtelingen in Tytsjerksteradiel. De ervaringen daar zijn zeer positief doordat er goed overleg plaatsvindt tussen de buurt, de middenstand, plaatselijk belang, sportverenigingen, kerken en de politie. Daarnaast hebben wij een ledenbijeenkomst georganiseerd om te peilen hoe onze leden staan tegenover de opvang van vluchtelingen en de conclusie was dat ook zij zeer positief tegenover de komst van vluchtelingen staan. Als CDA Achtkarspelen zijn wij vanuit onze kernwaarde solidariteit dus ook duidelijk voor de opvang van vluchtelingen in Achtkarspelen.”

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra