CDA beraad IJsbaan Harkema

CDA beraad IJsbaan Harkema

Harkema - Woensdag 17 februari werd op het CDA-beraad nog even teruggeblikt op de dorpsvisiebijeenkomst in Harkema. “Dit was een eerste verkenningsronde en eind van dit jaar zal een visiedocument worden gepresenteerd wat de officiële inspraak in zal gaan,”verduidelijkt raadslid Marten Claus. “Er zijn heel waardevolle opmerkingen gemaakt en die willen we later weer terug zien. Er moet wat mee worden gedaan ! “ Er zijn levensloop geschikte, betaalbare woningen nodig. Geschikt voor starters, maar ook voor ouderen. Het is natuurlijk enorm vervelend dat de centrumplannen vertraging hebben opgelopen. Upgraden van het winkelcentrum zorgt voor de nodige extra activiteit, en de geplande woningen zorgen ervoor dat de druk op de woningmarkt afneemt. Plaatselijk belang en Hen I zijn met enkele ontwikkelaars in gesprek. “Laten we hopen dat ze er op korte termijn uitkomen en dat er toch snel gestart kan worden.” Verder is het CDA van mening dat er op korte termijn een totaalplan moet komen voor de sportvoorzieningen. De tennisaccommodatie nabij de sporthal. Als op zaterdagen en woensdagmiddagen ook in de sporthal verschillende sporten aangeboden worden dan ontstaat er een complex waar jong en oud actief kan sporten. “Dat zou geweldig zijn voor de naschoolse activiteiten,”zo vulde José van der Wiel, zelf actief in het basisonderwijs, aan. “Een hele woensdagmiddag de kinderen actief kennis laten maken met allerlei sporten, misschien kunnen ouderen, of stagiaires van de sportopleidingsscholen wel hierbij betrokken worden. Harkema is tenslotte bekend als een zeer sportminded dorp.” In zo’n totaalplan past ook een kunststof speelveld. Alle partijen in de gemeenteraad zijn het daar wel over eens.
Marten Claus, zelf een enthousiast schaatser, maakte duidelijk dat binnen de CDA fractie sluiting van de ijsbaan in Harkema nooit ter discussie heeft gestaan. “Ik moet er niet aan denken dat schoolkinderen niet meer in eigen dorp terecht zouden kunnen om het schaatsen onder de knie te krijgen. Er zijn meer dan 1200 leden, en alle lof voor het zeer actieve bestuur van deze vereniging.” De gedachte van plaatselijk belang om tussen de Pauloane en de Feartswal woningen te realiseren is zo gek nog niet.
 

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra