CDA blij met initiatieven van sportverenigingen

CDA blij met initiatieven van sportverenigingen

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De tennisclub TSO van Surhuisterveen en omstreken kwam met een plan om de club toegankelijker te maken voor een bredere doelgroep. “Niet alleen is ons gebouw geschikt voor tennissers maar ook voor bijvoorbeeld leden van jeu de boulesclub. We staan open voor meer dan alleen tennisliefhebbers en daarin willen we de komende jaren investeren. Dit heeft ons al een mooie toezegging opgeleverd van het Iepen Mienskip Fûns. En nu rekenen we op dat steuntje in de rug van onze eigen gemeente”  aldus mevrouw Vlasma namens de tennisclub TSO.

Multifunctionele sportclub.
Een soortgelijk verhaal kwam van de voorzitter Adriaan Dillema van de voetbalvereniging uit Twijzel. Ook hij ziet voor de vereniging een belangrijke taak weggelegd en men wil het clubgebouw dan ook graag multifunctioneel maken. Men wil er niet alleen ledenvergaderingen organiseren maar veel dan dat en niet  alleen voor de leden van de voetbal en korfbalvereniging.

‘’Wy hawwe jim mear te bieden dan dat wy jimme freechje’’ zo sloot Dillema zijn betoog.
Geweldige burgerinitiatieven welke de CDA fractie graag wil waarderen. De open club gedachte sprak meerdere raadsleden aan. Echter zullen we wel met elkaar moeten afspreken waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen. Vandaar we aanstaande donderdag een motie indienen waarin we college opdragen dit zo spoedig mogelijk in een voorstel richting de raad te sturen. Zodat de raad daarover spoedig een besluit kan nemen.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra