CDA buiten de coalitie! (persbericht)

CDA buiten de coalitie! (persbericht)

Verrassende en ook onvoorstelbare ontwikkelingen bij de collegeonderhandelingen deze week. 24 maart jl. startten de onderhandelingen met een openbare zitting. De grootste partij de FNP kreeg de opdracht om samen met de grootste winnaar de CU de College-onderhandelingen op te pakken. Er werd met alle fracties gesproken.

Donderdag 3 april jl. kreeg de gemeenteraad te horen dat er met het CDA en GBA een verdiepend gesprek zou plaatsvinden. Daarna volgden nog twee vervolggesprekken. Zowel de CU als de en FNP kozen er voor om door te willen gaan met de huidige coalitie met het CDA.

Vrijdag 11 april wilde de FNP onverwacht deze drie week durende ‘verkennende fase’ vervolgen met een extra ‘informatiefase’ (wat is het verschil?) onder leiding van een externe informateur. Kortom; we waren weer terug bij af! De CU ervoer deze ‘move’ als een vertrouwensbreuk tussen FNP en CU. Dit betekende dat er een einde kwam aan verdere samenwerking. De FNP wilde nu een coalitie met FNP, GBA en PvdA gaan onderzoeken. Deze ommezwaai was voor het CDA aanleiding om de bijeenkomst te schorsen.

Als fractievoorzitter heb ik in alle gesprekken het vertrouwen en de samenwerking centraal gezet. Immers, vertrouwen is nodig binnen het college, tussen de fractievoorzitters en de fracties van de coalitiepartijen. Als je na drie open gesprekken zonder enige informatie plotseling geconfronteerd wordt met de verrassing dat de combinatie FNP-CU-CDA van tafel is, dan blijkt er van de kant van de FNP geen vertrouwen te zijn in het CDA. Dan gaan we de komende vier jaar in de oppositie!

Vragen die nu al naar boven komen zijn o.a.: Wat zijn de financiële gevolgen voor de inwoners van onze 12 dorpen? Leiden verkiezingsbeloften van GBA en de FNP tot forse hogere lasten? Wat gaat er gebeuren met het buitengebied? Wordt het reeds ingezette RO-beleid aan de kant geschoven omdat er geen geld voor zal zijn?

Echter, als zou blijken dat de PvdA er met FNP en GBA – bij nader inzien – niet uit kunnen komen, dan is het CDA alsnog bereid om in gesprek te gaan over bijvoorbeeld een coalitie PvdA-CU-CDA.

Lydeke Zandbergen, CDA-fractievoorzitter

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema