CDA-fractie bezoekt Harkema

CDA-fractie bezoekt Harkema

CDA fractie bezoekt Harkema
Het bezoek begon vrijdagmiddag 30 maart op de openbare basisschool ’t Holdersnest. Daar kreeg de fractie van directeur Willem Wouda nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot gasvezel te horen. Het kan een enorme boost geven aan het ambitieniveau van ouders en kinderen.
De rest van de middag bezocht de fractie samen met de het bestuur van Plaatselijk Belang Harkema diverse locaties in het dorp. Ten eerste werd meer verteld over het centrumplan. Het is een goede ontwikkeling, alleen de voorgevels van de huidige winkelpuien zijn aan het verpauperen. Ook ontstaan aan de achterkant van deze winkels gevaarlijke situaties wanneer er brand uit zou breken. PB hoopt dan ook dan ook na fase 1 ook met fase 2 begonnen gaat worden en dat alles mooi opgeknapt wordt.
Vervolgens werden bezoekjes gebracht aan de Lieuwspoel en aan de Wide Pet. Ideeën over een park bij de Lieuwespoel met een speelplek en fiets- en wandelpaden werden besproken. Aan de Wide Pet worden woningen gebouwd. Daarachter liggen nog contingenten waar wat mee gedaan zou kunnen worden.
Ten slotte eindigden we bij de sportvelden waar we eerst de nieuwe peuterschool hebben bekeken en vervolgens een kopje koffie konden nuttigen in de kantine van de korfbalvereniging.
Het was een zeer geslaagde middag waar we veel van opgestoken hebben.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema