CDA-fractie doet mee met NL doet

CDA-fractie doet mee met NL doet

Fractie en wethouder CDA Achtkarspelen ondersteunen vrijwilligers Spitkeet Harkema met de schoonmaak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In het kader van de landelijke vrijwilligersactie NL Doet hebben de fractieleden van het CDA en wethouder Jan Lammers geholpen bij de schoonmaak van het openluchtmuseum de Spitkeet. Dit ter ondersteuning van de vrijwilligers  die grotendeels 60plus zijn.
Het is goed om dit werk zo nu en dan toch even in het zonnetje te zetten, want zonder het vele werk dat vrijwilligers doen zouden veel voorzieningen niet kunnen draaien. En samen met elkaar maken vele handen licht werk. Gelukkig hadden medewerkers van de Rabobank de vorige dag al een eerste slag gemaakt binnen de huisjes. Aangezien het CDA beter weer trof zijn de mannen buiten met dakgoten aan de slag gegaan, de vrouwen met de ramen.
Tijdens de koffiepauze heeft Johan Mulder de laatste voorzieningen en plannen toegelicht waar bij de Spitkeet aan wordt gewerkt. Zo is inmiddels een speeltuin gerealiseerd voor de kinderen. De dochter van José van der Wiel kon er al naar hartelust in spelen. Op 1 april wordt deze officieel geopend. Momenteel wordt nog aan de laatste lootjes gewerkt van het Pikehok (Kippenhok)woning.  Ondertussen is er ook gestart met de bouw van de Malle Molen (4 onder 1 dak). Ook wordt het terrein boven de Mûntsegroppe opnieuw ingericht met historische beplanting en een wandelroute.
Kortom de Spitkeet te Harkema is weer klaar voor het nieuwe seizoen!
Tsjikke Krol

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra