CDA-fractie onder de indruk van innovatiekracht in Gerkesklooster-Stroobos

CDA-fractie onder de indruk van innovatiekracht in Gerkesklooster-Stroobos

Gerkesklooster-Stroobos is het meest innovatieve dorp van Achtkarspelen op het gebied van zorgvoorzieningen en burgerparticipatie. Dat concludeerde de CDA-fractie Achtkarspelen na een bezoek aan het tweelingdorp op 22 november.

Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande in het dorp. Een mooi voorbeeld daarvan is de oprichting van de dorpsraad. Christiaan van der Molen en Aafke Kamminga gaven uitgebreid uitleg over deze dorpsraad in oprichting. “Menig dorp heeft wel een plaatselijk belang of dorpsbelang en ook een ondernemersvereniging, sport- of muziekvereniging.

Allen willen het beste voor het dorp en iedereen zit met zelfde probleem: waar vind ik de juiste bestuurder?” In Gerkesklooster-Stroobos is gekozen voor samenwerking van alle verenigingen, wat resulteerde in een zogenaamde dorpsraad. Onder een klein bestuur zijn er werkgroepen, die voor kortere of langere tijd concreet aan een onderwerp werken. Ervaring leert dat inwoners zich graag voor iets concreets en voor een beperkte periode willen inzetten.

Een interessant werkbezoek waarbij duidelijk is dat de gemeente moet participeren in de ontwikkeling en leefbaarheid van een dorp. Aafke Kamminga: “Een oproep naar gemeenteambtenaren en raadsleden: kom nei de doarpen en sjoch wat der bart en barre moat. Maar ook andere dorpen zijn welkom om te zien hoe wij kiezen voor een nieuwe vorm van samenwerking.”

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra