CDA-fractie op bezoek bij t Suderhuys

CDA-fractie op bezoek bij t Suderhuys

Door Jouke Spoelstra CDA-raadslid

CDA-fractie op bezoek bij ’t Suderhuys op 

Aankomende donderdag neemt de raad besluiten over beleid op het gebied van de WMO en kan ook tevens de bijbehorende verordening worden vastgesteld. Vandaar dat het voor raadsleden zeer belangrijk is om zich vooraf goed te laten informeren over de uitwerking van deze plannen in de praktijk. Het op papier de informatie tot je nemen is stap 1  maar de uitwerking in de praktijk is nog veel belangrijker.

            Tijdens het gesprek met medewerkers van de Friese Wouden in verzorgingscentrum ’t Suderhuys te Surhuisterveen was er volop de gelegenheid om vragen te stellen over hoe zij de toekomst zien op het gebied van WMO. Verschillende onderwerpen zoals de nieuw te vormen dorpenteams in Achtkarspelen, communicatie richting de inwoners, druk op de mantelzorgers en criteria aan verzorgingstehuizen passeerden de revue. Duidelijk werd daarin wel dat de decentralisaties grote gevolgen kunnen hebben voor mensen die net tussen wal en schip vallen. Het verzoek vanuit de praktijk was dus ook om als politiek scherp te zijn op cliënten  die vanaf 1 januari 2015 niet meer in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp vanuit de gemeente. Deze cliënten kunnen er wel zelf voor kiezen om huishoudelijke hulp in te kopen maar het gevaar zit hem natuurlijk in de cliënten die dit vanuit financiële overwegingen niet meer doen. De huishoudelijke hulp is namelijk niet alleen belangrijk voor de ondersteuning in de huishouding maar ook omdat dit vaak de mensen zijn die als eerste signaleren wanneer de cliënt meer behoefte heeft aan zorg of andere maatwerkvoorzieningen. Tot slot kreeg de fractie een rondleiding door het verzorgingstehuis waarbij werd stilgestaan aan welke activiteiten de bewoners kunnen deelnemen.

            Voor de CDA-fractie was dit een zeer leerzaam en ook interessant gesprek. Met name het punt over de huishoudelijke hulp was duidelijk en zij zullen er ook voor pleiten bij het college dit goed te monitoren. Want als CDA vinden zij dat mensen die echt zorg nodig hebben daarop moeten kunnen (blijven) rekenen in de toekomst. 

Op de foto van links naar rechts: Jouke Spoelstra, Meindert Talma en Lydeke Zandbergen van de CDA-raadsfractie ingesprek met een medewerkster Sjoerdje Kootstra van De Friese Wouden 

 

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra