CDA-fractie op werkbezoek in Buitenpost

CDA-fractie op werkbezoek in Buitenpost

Nicolai legt enthousiast aan de fractieleden Sytze van der Velde, Tsjikke krol en Joop Wolters uit welke betonproducten gemaakt worden in de ruime bedrijfshal.

Enkele jaren geleden heeft Nicolai-beton zich gevestigd in Buitenpost . Reden voor deCDA-fractie om kennis te maken met deze startende ondernemer . Met een team van 15 medewerkers worden dagelijks betonproducten gemaakt. Van trappen tot picknictafels en wandelementen voor woningbouw en grote utiliteitswerken. De kennis en ervaring heeft Nicolai opgedaan in de afgelopen 25 jaar in de betonindustrie voor verschillende bedrijven. Enkele jaren geleden besloot hij zelf een dergelijke fabriek op te starten, en met succes. Vele grote bouwbedrijven weten dit nog jonge Buitenposter bedrijf te vinden. “Goede kontakten, flexibiliteit en korte lijnen zijn uiterst belangrijk om goed in te spelen op de huidige marktsituatie, “ aldus Nicolai, ”We hebben alle vertrouwen in de toekomst”.
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het zwembad de Kupe. De afgelopen zomermaanden zijn er onderhoudswerkzaamheden verricht. Henrica Bergsma, de nieuwe manager van het zwembad, laat de fractie leden zien wat er is verbeterd: plafonds zijn brandveilig , de gladde tegelvloer bij de douches vervangen en ook in de machinekamer is het nodige vervangen. “Dit was écht noodzakelijk, we móesten hier mee aan de slag. Het schilderwerk binnen hebben we als team zelf opgepakt en nu heeft het weer een leuke frisse uitstraling” . Bezoekers komen uit een grote regio. “We zitten duidelijk weer in de lift. We blijven vernieuwen en proberen een zo breed mogelijk programma te bieden. Zwemlessen voor kinderen, maar ook activiteiten voor speciale doelgroepen en ouderen zoals aquarobic, aquajogging en Fifty fit.”
Afsluitend was er een onderhoud met plaatselijk belang. Er zijn positieve ontwikkelingen: er worden door de SWA nieuwe huurwoningen gerealiseerd, de Tsjerkestrjitte is gerenoveerd en de plannen om het stationsgebied verder te ontwikkelen zijn belangrijke kansen voor Buitenpost. De aanleg van de zuidoostelijke rondweg komt heel dichtbij. “wanneer het zware doorgaande verkeer niet meer door het dorp komt zal het aantrekkelijker worden voor het winkelende publiek, en daar moet van geprofiteerd worden.” Er is een ‘kerncommissie’ in het leven geroepen die zich hier mee bezig zal gaan houden. Zorgen zijn er om het sociaal cultureel werk en ook over het voortbestaan van het zwembad. Het zijn belangrijke voorzieningen voor de leefbaarheid en plaatselijk belang gaat zich hier dan ook voor inzetten. “Het was een heel nuttig bezoek,” aldus de fractieleden van het CDA., “Binnenkort komt er een discussieronde met alle dorpen over een structuurvisie. Al deze onderwerpen die we besproken hebben kunnen ook dan aan de orde komen. In Buitenpost zijn veel kansen en mogelijkheden en het is goed om over de toekomst na te denken en daar plannen voor te maken.”
 

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra