CDA fracties NOF vragen regioaandacht aan informateur

CDA fracties NOF vragen regioaandacht aan informateur

De gezamenlijke CDA-fracties van de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben in een brief aan informateur Harry van der Molen aandacht gevraagd voor de regio Noordoost Fryslân.

In de brief werd specifiek gevraagd aan de informateur om in het (in)formatieproces aandacht te besteden aan voortdurende steun van de provincie aan de regiodeal Versnellingsagenda van Noordoost Fryslân. Ook werden in dit kader de zorgen om het woningbouwprogramma genoemd. Door de ambitieuze woningbouw in Leeuwarden dreigt verdere migratie uit de regio. Provinciale steun voor de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan woningbouw in de regio is een vereiste om de regio leefbaar te houden en de doelen uit de regiodeal te kunnen halen.

Hieronder de link naar de brief

http://cdaachtkarspelen.nl/uploads/files/Brief informateur CDAfracties.pdf

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema