CDA gaat voor 25 meter bad in Buitenpost

CDA gaat voor 25 meter bad in Buitenpost

In de "feanster" van dinsdag 18-09 doet het CDA een oproep om alsnog een 25 meter bad te realiseren in Buitenpost. Het CDA ziet nog kansen en heeft hierover contact gehad met marktpartijen.  Hieronder het artikel van dinsdag 18-09

SAMEN zwembad redden!


Terugblik verkiezingen
Het was afgelopen donderdag wel even schrikken. Ondanks de peilingen hoop je toch dat de verkiezingsuitslag voor het CDA meevalt. Maar helaas. Zelfs het noordoosten van Fryslân waaronder Achtkarspelen,  moest er dit keer aan geloven. Het CDA landelijk in de minderheid. De bal ligt nu bij de twee grote partijen de VVD en de PvdA. Ik ben benieuwd welke gevolgen dit zal hebben. Want in de campagne lagen PvdA en VVD mijlenver van elkaar verwijderd. Denk aan de hypotheekrenteaftrek, de woningbouw, het Lente-akkoord, het ontslagrecht, de marktwerking in de zorg, defensie, ontwikkelingssamenwerking etc.
Op individueel huishoudniveau kan het verschil straks wel goed merkbaar worden.  Voor het CDA mag de positie van gezinnen, waar het CDA altijd pal voor staat, niet ter discussie staan. Wij willen dat ouders de zorg voor hun kinderen goed kunnen combineren met hun werk. Maar ook dat gezinnen genoeg geld hebben om voor elkaar te zorgen. Wij behouden de kinderbijslag en andere kindregelingen.

Hard aan het werk
Maar ondanks de teleurstellende uitslagen bij de verkiezingen laten we ons niet uit het veld slaan. Het CDA is begin dit jaar een nieuwe weg ingeslagen. Hieraan gaan we nu verder bouwen, steen voor steen, stap voor stap. Het fundament ligt er. Vanuit ons geloof weten we dat de weg omhoog meestal niet gemakkelijk is, onderweg komen we veel drempels tegen.

Samen kunnen we meer
Het  CDA zal hard aan het werk moeten om de christelijke waarden en normen duidelijk uit te dragen. Waarom kiest het CDA niet alleen voor de oudere of de jongere, de werknemer of de werkgever, de kwetsbare of de sterke mens? De reden hiervan is dat we niet zonder elkaar kunnen, elkaar nodig hebben, rekening met elkaar moeten houden,  elkaar de ruimte moeten geven. Net als met een gezin, waar mensen om elkaar geven, elkaar beschermen, voor elkaar opkomen en grenzen stellen als dat nodig is.
Alleen dan  kunnen we blijvend aan een prachtig Nederland verder bouwen en de crisis overwinnen.
Ter verduidelijking, neem bijvoorbeeld een voetbalvereniging. Zie de inzet van bedrijven die met hun reclameborden rondom het voetbalveld de vereniging sponsoren. Zie de inzet van de vrijwilligers zoals de trainers, bestuursleden die de leden trainen en de vereniging draaiende houden met degenen die de voetbalvelden klaarmaken, de kleedruimten schoonhouden, achter de tap consumpties verstrekken. Zie de gemeente die werknemers van Caparis inzet om de velden tet maaien, die garant staat voor een lening ten behoeve de bouw van de accommodatie ook weer door vele vrijwilligers. Zie het jeugdsportfonds dat kinderen met kwetsbare ouders de gelegenheid biedt, lid van een sportvereniging te worden en sportkleding verstrekt. Al deze verschillende mensen met hun eigen talenten hebben elkaar binnen de vereniging nodig. Voor al deze verschillende mensen en partijen komt het CDA op om samen naar oplossingen te zoeken en wensen te realiseren.
.
De inzet van vrijwilligers. Het cement van de verenigingen en dorpen. Dit laat Drogeham vrijdag en zaterdag ook weer zien met de 43e Gondelvaart op Wielen.

Zwembad Buitenpost
Daarom ook een dringend beroep op de inwoners van Buitenpost, nu de aanbestedingsronde hoogstwaarschijnlijk niet het gewenste resultaat oplevert. Niet alleen de gemeente, de zwemvereniging of dorpsbelangen kunnen het 25-meterbad redden, daar zijn meer partijen voor nodig. Zie ook het  openluchtzwembad in Surhuisterveen dat in de jaren ‘80 gesloten dreigde te worden. Toen is Surhuisterveen massaal in actie gekomen en tot op de dag van vandaag wordt het bad gerund dankzij de inzet van veel vrijwilligers en plaatselijke sponsoren. Donderdag 27 september a.s. komt het zwembad Buitenpost in de gemeenteraad aan de orde.

Voor het CDA leeft niemand voor zichzelf. Samen kunnen we meer!

Tsjikke Krol-Buma, fractievoorzitter CDA Achtkarspelen.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema