CDA motie onderzoek Caparis aangenomen

CDA motie onderzoek Caparis aangenomen

Door Sietse Miedema  -  De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft op 19 mei unaniem ingestemd met een onderzoek naar Caparis. De CDA-fracties in de verschillende gemeenten die deelnemen aan Caparis hadden dit initiatief genomen.
Caparis is het bedrijf dat voor de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf onder andere de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uitvoert. Recent is aan het licht gekomen dat het bedrijf in financieel moeilijk weer terecht is gekomen.
Om de financiële problemen van nu op te lossen is het ook nodig om naar het verleden te kijken. Als CDA willen we dan ook een onderzoek doen waarin zal worden gekeken naar vragen zoals: hoe zijn de problemen ontstaan, wat ging er verkeerd en hoe kunnen we daarvan leren. Met deze aangenomen motie van het CDA roepen we de verantwoordelijke wethouders op om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat Caparis volledig  meewerkt aan een onderzoek dat door de Rekenkamercommissie van Smallingerland zal worden uitgevoerd.
De CDA-motie is inmiddels ook unaniem aangenomen in de gemeenteraad van Smallingerland en Heerenveen.


 

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra