CDA op werkbezoek naar VDM in Drogeham

Bij het bedrijf VDM in Drogeham waren de fracties welkom. Gesproken werd over de trends in de woningmarkt, energie neutraal bouwen. Waarom er in Achtkarspelen wel kavels zijn en er niet gebouwd wordt. Hoe er in Hurdegaryp en Aldwâld toch woningen gebouwd konden worden voor de sociale huur sector. Hoe het bedrijf VDM samenwerkt met andere gemeenten.

Informatie over het bedrijf VDM, de werkwijze van het bouwen, over het werven van personeel en over het MVO certificaat dat het bedrijf onlangs uitgereikt heeft gekregen. Waardevolle en praktische informatie waar beide CDA fracties mee verder kunnen op weg naar een nieuwe woonvisie in de eigen gemeente.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema