CDA pleit voor versnelde digitalisering

CDA pleit voor versnelde digitalisering

PERSBERICHT, 12 februari 2013 - CDA fracties pleiten voor versnelde digitalisering van Noordoost Fryslân. Er moet op korte termijn snel internet komen voor alle inwoners van Noordoost Fryslân. De zes CDA fracties in Noordoost Fryslân zullen bij de gemeenteraden pleiten voor een versnelde digitalisering van de regio. “Met name voor scholen is deze digitale snelweg van groot belang,” stelt Gelbrig Hoekstra, fractievoorzitter van CDA Tytsjerksteradiel.

Scholen lopen er nu al tegen aan dat de internetverbindingen ontoereikend zijn voor het gebruik van nieuwe leermethoden en voor een elektronische leeromgeving. Hoekstra: “Het computergebruik van leerlingen zal alleen maar toenemen. Voor de kwaliteit van het onderwijs in de regio is snel internet daarom op korte termijn noodzakelijk.”
De Provinsje Fryslân werkt op dit moment aan plannen voor de realisatie van snel internet in Fryslân en stelt  een actieve rol voor in de ‘witte gebieden’, gebieden waar nog geen aansluitingen zijn op internet. In de samenwerkingsagenda van de gemeenten in Noordoost Fryslân samen met de Provinsje is het digitaliseren van de gehele streek als ambitieproject erkend, in het belang van de leefbaarheid en van een gunstig ondernemersklimaat van de plattelandsregio Noordoost Fryslân.  “Door de aanleg van de Centrale As en rioleringswerken kan in de regio werk met werk worden gecombineerd, zodat de aanleg op korte termijn van start kan gaan,” aldus Hoekstra.
De CDA fracties pleiten dan ook bij de Provinsje voor een versnelde digitalisering van de regio, in het bijzonder voor het onderwijs. In de gemeenteraden van Dongeradiel, Dantumadiel, Ferwerderadiel, Kollumerland, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zal het CDA een motie indienen om dit kracht bij te zetten.

CDA fractie - Romke van der Wal 

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra