CDA Provinciale Staten stelt vragen over brug Kootstertille

CDA Provinciale Staten stelt vragen over brug Kootstertille

Henk van de Veen (CDA) stelt mondelinge vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over een oplossing voor ondernemers in Kootstertille, nu de brug in het dorp defect is. Vorige maand voer een vrachtschip tegen de remwerking van de brug, waardoor deze niet meer in gebruik is voor zwaar vrachtverkeer en landbouwvoertuigen. Van der Veen: “De sitewaasje is ferfelend foar elts. It is no wol saak om rap mei in oplossing te kommen foar lokale bedriuwigheid.”

Meer problemen dan op het eerste gezicht

Bij nadere inspectie, door onder andere duikers onder water, bleek dat de brug meer schade opliep, dan op het eerste oog lijkt. Het betekent dat de brug niet meer open kan voor schepen, maar ook niet meer toegankelijk is voor zwaar verkeer. Grotere schepen worden omgeleid, maar ook zwaar verkeer zoals trekkers, bussen en vrachtwagens mogen er niet meer overheen. Een aantal ondernemers, waaronder Haitsma Beton en de asfalt centrale Kootstertille, hebben hinder van de stremming. Ook is de aansluiting op de A7 voor automobilisten vanuit Noord-Oost Fryslân moeilijker geworden.

Langere tijd onbruikbaar

Het lijkt dat de brug voor langere tijd niet te gebruiken valt, omdat de pijlers zijn verschoven tijdens de aanvaring. Ook zijn er onder water scheuren geconstateerd. Het CDA Fryslân vindt het belangrijk dat er snel oplossingen komen voor de lokale mienskip. Statenlid Henk van der Veen: “Ik freegje it Kolleezje om dúdlikheid te bieden oan de lokale ûndernimmers en de streek.”

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra