CDA stelt schriftelijk vragen over onderhoud scholen in Achtkarspelen

CDA stelt schriftelijk vragen over onderhoud scholen in Achtkarspelen

En wat blijkt volgens dit krantenbericht is het slecht gesteld met de staat van onderhoud van de scholen in genoemde gemeenten. Door het onderwijsburo uit Meppel wordt nog eens bevestigd dat onze gemeente slechts ca. 60% van de middelen die bestemd zijn voor onderhoud daadwerkelijk daaraan besteed.

Het CDA heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Is het college op de hoogte met onderzoek wat door de NOS in de openbaarheid is gebracht?
2. Recentelijk liet u ons weten dat Onderwijsburo Meppel postitief is over staat van onderhoud is hier verandering in gekomen?
3. Hoe groot is het bedrag dat bestemd is voor onderhoud scholen in onze gemeente?
4. Klopt het bericht dat slechts ca 60% van het daadwerkelijk beschikbare geld jaarlijks wordt besteed aan onderhoud? Zo ja wat gebeurt er met overige 40 %? 
Zo nee welk percentage wordt dan wel besteed?
5. Is het mogelijk om van de afgelopen 4 jaar een overzicht te krijgen van de door scholen ingediende aanvragen en welke al dan niet zijn gehonoreerd?
6. Kan het college aangeven welke bedragen komende tijd beschikbaar zijn en/of komen?

Namens CDA fractie Romke vd Wal

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra