CDA Verkiezings-debat-bijeenkomst in de Colle in Kollum

CDA Verkiezings-debat-bijeenkomst in de Colle in Kollum

Door Frans Kuipers

Wim Eilering, CDA kandidaat voor de Europese verkiezingen die gehouden worden op 22-25 mei
a.s., was debatleider bij de goed bezette verkiezingsavond van de CDA afdelingen van Kollumerland en Achtkarspelen. Deze CDA-bijeenkomst werd gehouden op maandagavond 3 maart jl. in ‘De Colle’ te Kollum.

In een scherpe debatstijl werden de lijsttrekkers van Kollumerland, Lieuwe Bijleveld en Lydeke Zandbergen van Achtkarspelen ondervraagd over zaken zoals het woningen aanbod voor alle leeftijdscategorieën en de ontsluiting van Kollum en Buitenpost richting de A7. Zo werden ook enkele CDA kandidaat-raadsleden van beide gemeenten gevraagd naar hun visie en mening over belangrijke regionale speerpunten. Ondanks hetfeit dat Kollumerland en Achtkarspelen geen fusiepartners (meer) zijn, willen de beide lijsttrekkers de komende periode in gesprek blijven over gezamenlijke aandachtsvelden die in deze regio spelen. Genoemd werden zaken als de ontwikkeling van het stationsgebied en het gebied tussen Buitenpost en Kollum als
regiokernen.

“De seal is moai fol en elkenien docht goed mei. It CDA is goed oanwêzich yn beide gemeenten en nimt ferantwurdlikheid foar in breed belied. Yn de kommende perioade sil yn de soarchportefeuille it measte jild omgean, omdat de gemeenten in protte taken fan it Ryksregear oer krije”, aldus Lieuwe Bijleveld. Lijsttrekker Lydeke Zandbergen vulde deze conclusie aan met: “De kracht van het CDA ligt in het betrekken van de mensen bij wat er speelt in de eigen gemeenschap!”

© Foto: Sake Beerstra

Zie voor meer foto's en een ander verlsag op 

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra