CDA wenst u een gezegend 2013

CDA wenst u een gezegend 2013

            De beste wensen voor 2013

Hierbij wil ik U allen een gelukkig, gezond  en gezegend Nieuwjaar toewensen.
Dit jaar ervaar ik het als een nieuwe start.  Politiek gezien voelt het of wordt de RESET knop ingedrukt.  Een nieuwe start. Alle media perikelen rond de benoeming van de nieuwe burgemeester zijn nu achter ons. Als raad maken we een nieuwe start.  En dat straks onder leiding van onze nieuwe Burgemeester:  Gerben Gerbrandy.

Op 14 januari is de installatie. We willen als CDA-fractie hem van harte welkom heten.
Voor hem een nieuwe uitdaging . Een nieuwe start, hier in de Wâlden.  Een nieuwe leefomgeving en  het politiek klimaat zal anders voor hem zijn dan in de Sud-West-Hoeke. 
Wij rekenen op een plezierige samenwerking.

Dit jaar zal ook een start worden gemaakt met de voorbereidingen op de gemeenteraad verkiezingen in 2014. Dat lijkt ver weg, maar er moeten programma’s geschreven worden en lijnen uitgezet naar de toekomst toe. Daarbij is ook Uw mening van belang. U kunt de CDA fractieleden hiervoor benaderen. Daarvoor zijn we volksvertegenwoordiger .

Belangrijk is verder hoe zich de financiële positie van onze gemeente zich dit komende jaar zal ontwikkelen.  Er is dan wel een VVD-PvdA regeeraccoord, maar het lijkt erop dat het niet meer is dan dat VVD en PvdA het eens zijn over vervelende maatregelen. Zo zullen ook gemeenten gekort worden op de rijksbijdrage. Het nogal vaag en onduidelijk allemaal....afwachten dus . Speerpunt voor het CDA blijft minder regels en méér service.  Een terugtredende overheid betekent ook dat van burgers verenigingen en organisaties méér  initiatief mag worden verwacht.  Wellicht dat dáár de sleutel ligt voor méér betrokkenheid bij het besturen van de samenleving.

Ook dit komende jaar gaan wij als CDA fractie weer  dorpsbezoeken inplannen. Het zijn voor ons heel belangrijke bezoeken om te horen en te zien wat er leeft in de dorpen.  Graag zijn we in gesprek met Plaatselijk belang, bedrijven, verenigingen, instellingen en inwoners zodat we kunnen werken aan een leefbaar Achtkarspelen. 

Over een nieuwe start gesproken.....wat vindt U van deze nieuwe Feanster...??


Meindert Talma
CDA raadslid

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra