CDA8K wil actie van REC

CDA8K wil actie van REC

De CDA fractie in Harlingen maakt zich grote zorgen over de vraag wat de REC gaat doen met de opgelegde last onder dwangsom van gezamenlijk € 615.000. Deze dwangsom is door het college van Gedeputeerde Staten opgelegd. De REC moet nu zo snel mogelijk alle maatregelen treffen om nieuwe overtredingen te voorkomen.

Gespreide verantwoordelijkheid
Signalen dat het REC overweegt om bezwaar te maken tegen de opgelegde last schieten bij de Harlinger CDA fractievoorzitter Hendrik Sijtsma in het verkeerde keelgat. Alle Friese gemeenten zijn aandeelhouder van de afvaloven in Harlingen. Vanuit het CDA leeft de gedachte dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij Harlingen ligt, maar dat het ook de andere Friese gemeenten raakt.

Stevig signaal
De CDA fractievoorzitters uit de andere Friese gemeenten begrijpen de zorg die er leeft onder de inwoners van Harlingen en omgeving. Om die reden zullen de Friese CDA fracties er bij hun eigen gemeentebesturen op aandringen om als aandeelhouder een stevig signaal af te geven aan het REC. Het CDA is zwaar teleurgesteld over het voornemen van REC om bezwaar te maken tegen deze dwangsom. Vandaar dat ook de CDA-fractie in Achtkarspelen een motie indient waarin zij het college oproepen om stelling te nemen tegen de houding van de REC. CDA-Raadslid Romke van der Wal: “Geen procedures en bezwaren van de REC, maar de problemen bij de REC in Harlingen oplossen. Ook als gemeente Achtkarspelen willen wij in ons rol als aandeelhouder hier druk achter zetten. Vandaar dat wij als gemeentelijke CDA-fractie met deze motie komen.”

Bizarre gedachte
Ook de Provinciale Statenfractie staat achter deze solidariteitsactie. Statenlid Wim Eilering vindt het een bizarre gedachte dat de ene overheid tegen de andere overheid procedures voert, over de rug van de zwaar bezorgde inwoners van Harlingen en omstreken. Eilering: “De inwoners van Harlingen hebben recht op een spoedige, adequate en transparante oplossing van de problematiek. Daarin past maar één houding, die van goed rentmeesterschap.”

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra