CDA wil eerst alternatief voordat zwembad Buitenpost dicht gaat!

CDA wil eerst alternatief voordat zwembad Buitenpost dicht gaat!

Veel leszwemmers
Een gezonde zwemclub;
Een grote groep ouderen die er gebruik van maakt;,
Gehandicapten, kortom recreatief als maatschappelijk van grote waarde;
Momenteel heerst grote onrust bij huidige gebruikers nu het er naar uitziet dat er voor langere tijd geen zwemvoorziening is voor de zwemclub en ouderen etc. Dit betekent het einde van 3 actieve verenigingen in Buitenpost en omgeving. Ruim 300 vaste gebruikers. En talloze ouders moeten uitzien naar een andere lesmogelijkheid.
En waar moet het diplomazwemmen gebeuren?
Wedstrijden en natte gym met meerdere klassen en diplomazwemmen gaat niet in een royaal bemeten badkuip en al helemaal niet zonder zwembad !

OPLOSSING
Voorzitter,
Het onderzoek wat gedaan is wat ons betreft veel te beperkt.
De onderzoeksopdracht beperkt zich uitsluitend tot de gevolgen van sluiting van De Kûpe.
Doorgaan met het huidige zwembad blijft buiten onderzoek.
Financiële consequenties zijn volgens de schrijvers voldoende bekend bij de gemeente.
Is dat wel zo?
Wil de gemeente dan helemaal niets besteden aan de zwemsport ? In het onderzoek wordt geen enkele ambitie uitgesproken voor de zwemsport. Het levert een besparing op. Maar wat is het maatschappelijke rendement. Of zeg maar verlies ??
Mag er geen geld worden besteed in het kader van sport, toerisme en gezondheid?
Er is nu belangstelling vanuit de markt voor een bepaalde zwemvoorziening in Buitenpost. Om er een ambitieuzere voorziening van te kunnen maken zal het college met meer partijen in overleg moeten om dit mogelijk te maken:

We hebben de volgende vragen:
1. Wat zijn de behoeften van de huidige gebruikers en in welke mate zijn zij zelf in staat bij te kunnen dragen aan het in stand houden van of betrokken blijven bij het realiseren van een nieuw zwembad?
2. Wat zijn de behoeften van het dorp Buitenpost c.q. Achtkarspelen? In overleg met het dorp Buitenpost, de regio, zijn inwoners, ondernemers, instellingen bereid in het zwembad te beleggen? Er zijn dorpen die een zwembad grotendeels zelf bekostigen. Waarom lukt dit bijv. wel in Surhuisterveen en niet in Buitenpost?
3. De link met toerisme en recreatie komt ook niet in het onderzoek naar voren, in welke mate kan een private vakantieparkvoorziening de financiële positie van het zwembad versterken?
4. De link met duurzaamheid komt ook niet in het onderzoek naar voren. Kunnen exploitatiekosten drastisch naar beneden als duurzame voorzieningen worden aangewend? Denk aan biovergisting, stoken regionaal hout(snippers), warm water uit de grond (er is een zwembad dat volledig hierop wordt verwarmd)? Zijn Europese subsidies mogelijk?
5. Zwemmen speelt voor onze gezondheid ook een belangrijke rol, op welke wijze willen zorgverzekeraars en een woningbouwvereniging hier aan bijdragen?
6. Huidige locatie: a bij nieuwbouw op dezelfde plek gaat het zwembad een jaar dicht, b. Zijn er later nieuwe ontwikkelingen dan is uitbreiding niet mogelijk, waarom niet een andere geschikte, belangrijke en goed bereikbare plek?
7. Verder nader onderzoek naar samenwerking met zwembad het Paradyske . Lijkt ons zeer nuttig in het kader van het bundelen van voorzieningen.

Op de foto protesterende zwemmers in de raadzaal.
 

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra