CDA wil meer aandacht voor verkeersonveilige knelpunten Achtkarspelen

CDA wil meer aandacht voor verkeersonveilige knelpunten Achtkarspelen

Tijdens de raadsvergadering van 16 juni heeft het CDA vragen gesteld over enkele verkeersonveilige situaties in Achtkarspelen. Met name de oversteekplaatsen op de N369 (rondweg achter Kootstertille, Drogeham, Harkema) zijn knelpunten waar nogal eens een ongeluk gebeurd. Wethouder de Haan zei toe een lijst te zullen maken en die aan de gemeenteraad toe te zenden zodat er afgewogen beslissingen kunnen worden gemaakt om eventuele knelpunten op te lossen.

Provincie Fryslân
De Provincie Fryslân neemt op 29 juni 2016 een besluit over het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP). Dit is een uitvoeringsprogramma waarmee de provincie de veiligheid van het Friese wegennet op een hoger niveau wil krijgen. Zo kan bijvoorbeeld worden gedacht aan maatregelen zoals het verbreden van wegen en het aanleggen van betere (fiets)oversteekplekken. Knelpunten die op de rol staan om te worden opgelost zijn bijvoorbeeld de afslag Wyldpaed waar veel scholieren en inwoners vanuit Twijzelerheide langs fietsen en de fietsoversteek van de Reitsmastrjitte uit Harkema. Het is goed voor de verkeersveiligheid in Achtkarspelen dat deze beide knelpunten sowieso worden aangepakt.

Knelpunten Achtkarspelen
In de lijst van de provincie staan ook een aantal andere knelpunten uit Achtkarspelen genoemd zoals de doorsteek bij de Skieppedrifte en Ikkersreed nabij Drogeham en de fietsoversteek Langewyk nabij Harkema. Van deze knelpunten is nog niet zeker of daarvoor voldoende geld voor is en dat ze dus op korte termijn worden opgelost. CDA-raadslid Jouke Spoelstra: “Natuurlijk zijn ongelukken niet altijd te voorkomen maar preventief maatregelen nemen is volgens het CDA altijd beter dan achteraf kijken wat er beter had gekund.

De fietsersbond heeft een lijst gemaakt van de 104 meest gevaarlijke knelpunten in Fryslân. Achtkarspelen is met 5 knelpunten in de top 20 hofleverancier van deze lijst. Wij zouden graag zien dat de wethouder een lijst maakt van gevaarlijke knelpunten in heel Achtkarspelen in samenwerking met de Plaatselijke Belangen zodat hier wat aan gedaan kan worden. Hierbij gaat het niet alleen om provinciale knelpunten maar ook om onveilige situaties in dorpen of wijken.” De wethouder zei toe langs de Plaatselijke Belangen te gaan en te vragen welke knelpunten zij ervaren zodat er een goed overzicht komt en de juiste afwegingen gemaakt

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra