Centrumvisie Buitenpost

Centrumvisie Buitenpost

Motie en amendement
Toen hebben wij een motie en amendement ingediend. Als fractie wilden wij een rol voor ondernemers, Plaatselijk Belang Buitenpost en andere stakeholders in de uitwerking van de visie naar concrete plannen. In het verleden zijn er al veel plannen gemaakt, zonde om daar niks mee te doen. Ons amendement om een projectgroep met lokaal betrokkenen aan te stellen, wat daarnaast ook een kostenvoordeel oplevert, werd aangenomen.
Flexibiliteit
Daarnaast misten wij een stukje flexibiliteit in de visie. Wat als een ondernemer met goede plannen net niet in de visie past? Geven we dan deze ondernemer een kans? Daarvoor hebben wij als CDA een motie ingediend om meer flexibiliteit toe te passen waar het nodig is. Wanneer een ondernemer concrete plannen heeft wat niet in de visie past, dan komt dit terug bij de Raad. Deze motie is dan ook aangenomen. Al met al komt er nu na zoveel jaar schot in de zaak voor het centrum van Buitenpost.

En nu trochpakke.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra