De derde helft…

De derde helft…

De CDA-fractie heeft altijd de focus gehad op goed verzorgde sportvoorzieningen en accommodaties binnen onze gemeente en wil daar waar mogelijk ook geld voor vrij maken.
Uiteraard is het met het beschikbaar stellen van een geldbedrag vanuit de gemeente niet zomaar klaar. De verenigingen dragen zelf ook flink bij door het vinden van subsidies en sponsoren of andere acties. Petje af voor de vrijwilligers die zelf zo actief bezig zijn voor hun vereniging. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor vele verenigingen en zorgen wekelijks weer voor optimale sportfaciliteiten voor de sporter en sportliefhebber. Iedere vereniging is dan ook gebaat bij de inzet van haar vrijwilligers. Als CDA Achtkarspelen worden wij blij van de initiatieven die van onderop komen en mede door bij te dragen aan goede sportvoorzieningen en accommodaties hopen wij dat dit vrijwilligers stimuleert om met hun activiteiten door te gaan. 

De meeste dorpen actief
Afgelopen jaar zijn er verschillende initiatieven gesteund vanuit de gemeente en heeft dit mooie resultaten opgeleverd. In de meeste dorpen zijn de afgelopen tijd de parkeerterreinen bij de sportvelden verhard en ingericht en zijn accommodaties goed bereikbaar.
Bij sportvereniging TSO in Surhuisterveen zijn afgelopen week de padelbanen geopend. Daarnaast ligt er in Augustinusga een mooi plan om het sportpark te verduurzamen, kunnen Kootstertille en Twijzelerheide aan de slag om de ijsbaan accommodatie weer up-to-date te krijgen en moeten we niet vergeten dat er over een paar jaar een nieuw zwembad in Buitenpost staat. Kortom, overal gebeurt wel wat.

Sportverenigingen kosten geen geld
Het CDA Achtkarspelen is van mening dat sporten de gemeente geen geld kost maar juist “geld” oplevert. De lokale sportverenigingen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de dorpen en zorgen voor binding in de samenleving. Vaak is de sportvereniging voor kinderen een startpunt voor het maken van nieuwe vrienden en op latere leeftijd is het vooral een sociaal gebeuren om naast vitaal te blijven, ook eenzaamheid tegen te gaan.

De derde helft niet te vergeten..
De sociale kant van de vereniging komt vaak in de zogenaamde derde helft aan bod en is daarom zeker niet onbelangrijk. Kortom, bij een sportvereniging komt veel meer kijken dan alleen sporten en is daarom belangrijk voor de samenleving waar een ieder naar elkaar omkijkt.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra