De Feanster : Spreekbuis "Is politiek leuk?"

De Feanster : Spreekbuis "Is politiek leuk?"

Krap twee jaar ben ik actief in de plaatselijke politiek. Een vraag die me vaak wordt gesteld is: "Vind je het leuk in de politiek?”  Tegenwoordig schijnt alles leuk te moeten zijn.  Een synoniem van het woord leuk is plezierig. Vind ik politiek plezierig om te doen?
Mijn ervaring van de afgelopen twee jaar kent zowel plezierige als onplezierige momenten. Ik wil een aantal met u delen.
Zeer plezierig is de samenwerking in de fractie. Het enthousiasme, de deskundigheid, de inzet: iedere week zijn de fractieleden vele uren aan het werk. Contacten met organisaties, gesprekken met burgers, overleg met deskundigen: mijn complimenten daarvoor. Rode draad in onze samenwerking is het respect voor elkaar en niet te vergeten een grote dosis humor.

Wat ik minder plezierig vind in de politiek is het gebrek aan transparantie. Als raad zitten we er voor de burgers. Als ik als raadslid zaken niet duidelijk aan de burger kan uitleggen klopt er iets niet. Helaas moet ik te vaak constateren dat dit voorkomt.
Als CDA zijn we absoluut tegen bijeenkomsten achter gesloten deuren, tenzij er een geldige reden is. Dat kan eens een keer voorkomen, maar moet uitzondering zijn. ‘Achter gesloten deuren’ en ‘gesprek aan transparantie’ zijn een voedingsbodem voor wantrouwen. Dat moeten we als raadsleden niet willen. U als burger moet uw volksvertegenwoordigers kunnen vertrouwen!
Als CDA willen duidelijkheid over gemaakte afspraken tussen college en burgers/organisaties. Helaas horen we na contacten van beide kanten regelmatig verschillende interpretaties van een en hetzelfde gesprek.
Als CDA hebben we er vorig jaar bewust voor gekozen om ondanks de kritiek op de begroting er toch voor te stemmen. We wilden ons positief kritisch en constructief jegens het college opstellen. Helaas werd deze handschoen niet door het hele college opgepakt.
Als CDA hebben we dit jaar dan ook  tegen de begroting gestemd. We constateren, dat er geen sprake is van een samenwerkend college in dienst van de gemeente. De wethouders werken ieder voor zich aan de eigen portefeuilles zonder oog te hebben voor het gezamenlijk belang. Een college dat lijkt geen gezamenlijke verantwoordelijkheid te willen nemen. Een college dat niet het lef heeft  gezamenlijk keuzes te maken.
Van zo'n college een begroting goedkeuren levert volgens het CDA een te groot risico op voor organisaties, ondernemers en burgers in Achtkarspelen.

Is politiek leuk?
Jazeker, ondanks onze oppositierol iets kunnen betekenen voor onze mooie gemeente en de  waardering die we als fractie krijgen voor onze inzet  maakt dat ik het nog steeds plezierig vindt!

Lydeke Zandbergen-Beishuizen, fractievoorzitter CDA

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema