De laatste…

De laatste…

De laatste vergadering van de Raad onder leiding van Gerben Gerbrandy. Een bijzondere avond? Onze gemeente is topscorer als het gaat om moties en amendementen. Ook van het vragenhalfuur wordt regelmatig gebruik gemaakt. Zo ook deze avond. Achter de schermen is door fractielid Jacob Zwaagstra hard gewerkt om te komen tot een motie vreemd ter voorkoming van de door velen ongewenste Knip in de Oude Dijk/ Als Dyk. Bijna leek het mis te gaan en lagen er twee moties, maar wel beide met hetzelfde doel. Gelukkig kon er op het laatste moment een gezamenlijke motie komen en als CDA gunden we het de FNP deze motie in te dienen. In de bijdrage van Jacob meer hierover.

De vergadering startte met een onverwacht interruptie door Sietske út Stiensgea. Zij confronteerde Gerbrandy met wat gebeurtenissen uit het verleden. Bij het agendapunt ‘inwoners- en overheidsparticipatie was door de Raad een flashmob voorbereid. Alle raadsleden gingen op een afgesproken moment staan en Gerbrandy kreeg de erepenning van Achtkarspelen uitgereikt. Aan mij de eer deze te overhandigen. Sake van de Meer overhandigde de bijbehorende oorkonde. Voor Gerbrandy een complete verrassing.
Veel tijd deze avond werd er besteed aan het raadsvoorstel voor de bouwgrondexploitatie van het terrein van De Lits in Buitenpost. Romke van de Wal had kritische vragen.

De laatste,…
Zes jaar lang heeft Gerbrandy de functie van burgemeester van Achtkarspelen mogen vervullen.  Dat hij niet in de buurt woonde is voor hem nooit een probleem geweest. Hij was altijd aanwezig: bij hoogtepunten als jubilea, maar ook bij lastiger zaken zoals de brand in Gerkesklooster-Stroobos. Een mensenmens, een echte burgervader. Zo zullen we hem blijven herinneren. Op 5 februari wordt er afscheid van hem genomen. Ook vanaf deze plaats willen we hem bedanken voor zijn grote inzet voor onze gemeente.

Lydeke Zandbergen-Beishuizen

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema