De raad in Corona-tijd!

De raad in Corona-tijd!

En met wat veel gevolgen. Het gaat aan niemand voorbij. Ik heb veel bewondering en respect voor iedereen die in de zorg werkt. De ziekenhuizen, de verpleegtehuizen, de verzorgingshuizen. Maar ook voor de mensen in het onderwijs. Anders lesgeven, zonder het directe contact met je leerlingen. Maar ook opvang van leerlingen, die vanwege het werk van hun ouders of vanwege de thuissituatie een plek nodig hebben.

Wat mij opvalt is het vele omzien naar elkaar. Mijn moeder trof een paar keer een bosje bloemen aan bij haar deur met een groet. Kinderen maken tekenen voor de bewoners van het verzorgingshuis. Veel kaarten met een groet worden verstuurd. En wat fijn dat er digitaal ook veel mogelijk is. Dit kan natuurlijk het echte contact nooit vervangen!

Een de raad?
In onze fractie hebben we het geluk een aantal digitaal vaardige mensen te hebben. Als een van de eerste fracties hielden we een online fractievergadering. Ieder thuis op de bank, aa de keukentafel of aan het bureau met zijn / haar eigen kopje koffie of thee. Het ging prima. Het is ook goed om door te gaan. Als CDA-fractie zijn we van mening dat we ook in deze tijd ondernemers, burgers niet langer moeten laten wachten dan nodig.
Gelukkig werd het snel ook mogelijk om als raad digitaal te vergaderen en wat belangrijk is - ook digitaal besluiten te mogen nemen. Misschien hebt u de raadsvergadering van 16 april gevolgd. Het was met name voor de voorzitter, CDA-wethouder Jouke Spoelstra en CDA-raadslid Romke van der Wal een pittige avond. Als niet deelnemers aan het debat heb je je camera en microfoon op uit en kun je nog even achteroverleunen. Voor Jouke en Romke was het door de onderwerpen, zoals het zwembad in Buitenpost niet het geval.


Lydeke Zandbergen-Beishuizen

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra