De Skieding hoe staat het er mee?

De Skieding  hoe staat het er mee?

Gedeputeerde Sietske Poepjes brengt dinsdagmiddag 3 maart a.s. een werkbezoek aan de N358, de verbindingsweg tussen Buitenpost en de A7.  Voor de gemeente Achtkarspelen is die verbinding met de A7 van groot belang, daarom heeft het lokale CDA de gedeputeerde en andere kandidaten op de provinciale CDA-lijst uitgenodigd voor dit werkbezoek.

De Skieding. tussen Surhuisterveen en de A7, voldoet nu niet als het gaat om veiligheid en doorstroming. In juni 2014 heeft de provincie plannen gepresenteerd voor opwaardering van de Skieding. Dat leverde veel  reacties op en in december verscheen de reactienota van Gedeputeerde Staten. Deze nota is te lezen op www.fryslan.frl/skieding

De knelpunten zijn daarin beter in beeld gebracht. Inmiddels is begonnen met het opstellen van de MER, het milieueffectrapport. Alle varianten zullen daarin worden onderzocht, waaronder een waarin alle knelpunten zijn opgelost en een 60-km variant.

Sietske Poepjes zal om 16 uur in de Dikke Draai in Surhuisterveen de laatste stand van zaken geven rond de opwaardering van de Skieding. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.

Bij het wegvak Buitenpost - Augustinusga is de planfase gepasseerd en rijden de zandauto’s af en aan. Na de bijeenkomst in Surhuisterveen zal de gedeputeerde samen met de CDA-delegatie een kijkje nemen bij die werkzaamheden.

Media

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema