Discussie avonden over de Structuurvisie

Discussie avonden over de Structuurvisie

Binnenkort worden in elk dorp bijeenkomsten belegd waarbij de inwoners kunnen meedenken over de toekomst van hun eigen dorp. Er is een praatplan opgesteld. Het is bedoeld om in samenspraak met de inwoners een visie te ontwikkelen voor de komende 15 – 20 jaar.

Als CDA juichen we deze aanpak ‘van onderop’ toe. Niks van boven opleggen, maar samen meedenken over de toekomst.

De discussie avonden zijn besproken in de raadsvergadering van afgelopen 19 november.

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra