Duurzaam

Duurzaam

Duurzaam….Duorsom.

Afgelopen donderdag hebben we de begroting voor 2013 in de raad behandeld. Zeker gezien de berichtgeving in de media leek dit een appeltje eitje. Dit college had namelijk een sluitende begroting gemaakt waar iedere bruggenbouwer zich in zou moeten kunnen vinden. Niets is minder waar zo bleek, nadat ruim 7 uur de raad bijeen was geweest gaven de college partijen groen licht voor de begroting en stemde de oppositie tegen. Dit is de afgelopen jaren wel anders geweest maar des te groter de uitdaging voor ons college.

Minder regels Meer service

Als je bouw uit slop wil halen zul je alle zeilen als gemeente bij moeten zetten. Wij hechten eraan dat door verminderde regeldruk dit zijn weerslag krijgt in de kosten. Het CDA gaat uit van vertrouwen en wil niet voor elk ventilatierooster controle op de bouw. De aannemer neemt zijn verantwoordelijkheid en bouwt de woning of dakkapel conform de vastgestelde regels en besluiten. Controle kan dan wat ons betreft steekproefsgewijs. Ook ligt er een verantwoordelijkheid bij de eindgebruiker. In Heerenveen en Grootegast hebben ze hier al goede ervaringen mee. Het CDA wil dit ook in Achtkarspelen zoveel en snel mogelijk toepassen. Door deze deregulering kunnen de kosten voor oa. bouwleges gedrukt worden.

Minder regels Meer Service dat is ons motto Geen wantrouwen maar vertrouwen.

We zullen ons hiervoor blijven inzetten.

Duurzaamheid.

Een woord wat voor vele inmiddels geworden is tot ‘container’ begrip. Alles wat een beetje ‘groener’ moet of kan, pimpen we op met het woordje duurzaam. Voor het CDA heeft duurzaamheid niet alleen betrekking op het milieu. Onder duurzaamheid verstaan we dat dit stukje aarde voor een korte tijd mogen gebruiken, en het netjes achterlaten voor onze kinderen. Natuurlijk moet je dan zuinig zijn op je omgeving en milieu maar ook zuinig zijn met je middelen om e.e.a  te realiseren en kijken naar toekomstige kosten.

We willen niet de rekening door schuiven naar onze latere tijden. Duurzaam investeren in bijvoorbeeld onderwijs, het geld daar waar het hoort te zijn bij de kinderen. Niet in groteorganisaties of besturen. Het CDA heeft inmiddels actie ondernomen dat ervoor kan zorgen dat het onderwijsgeld nog effectiever kan worden besteed.

Daarbij hoort ook duurzaam investeren in (sport)voorziening in onze regio en dorpen. Het CDA wil daarom graag dat het college gaat onderzoeken of het mogelijk is toekomstigenieuwbouw of renovaties te voorzien van duurzame energie uit bijvoorbeeld houtwallen van Noardlyke Fryske Walden. We hebben meer duurzame energiebronnen dan alleen wind en zon in eigen gemeente. Het lijkt ons daarom ook een mooie uitdaging voor dit college om in samenwerking met  sportverenigingen uit regio, te komen met ideeën/plannen voor een energie neutrale multifunctionele (zwem)sport accommodatie in de omgeving van Buitenpost. Een oplossing voor de lange termijn ook voor onze jeugd.

Welke invulling zou u willen geven aan Duurzaam laat het mij weten via de email: r.vanderwal@achtkarspelen.nl

Zoals u weten bezoekt onze fractie regelmatig de dorpen. Wemaken u er op attent dat zeer binnenkort onze fractie een bezoek brengt aan Surhuisterveen. Kijk voor de laatste nieuwsfeiten op www.cdaachtkarspelen.nl

Romke van der Wal

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema